Kruimelpad

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers

ACER ziet erop toe dat de Europese markt voor gas en elektriciteit goed functioneert. Het helpt de nationale regelgevers bij hun toezicht en coördineert dit werk indien nodig op Europees niveau.

Wat doet ACER precies?

  • ACER ondersteunt en coördineert het werk van de nationale regelgevende instanties.
  • Het helpt bij de opstelling van Europese regels voor het energienet.
  • Indien nodig neemt ACER bindende besluiten over de toegang tot en de operationele veiligheid van grensoverschrijdende infrastructuur.
  • ACER adviseert de Europese instellingen over de problematiek van de elektriciteits- en aardgasvoorziening .
  • ACER houdt toezicht op de interne markt voor elektriciteit en aardgas en brengt daarover verslag uit.
  • Samen met de nationale regulerende instanties controleert ACER de groothandelsmarkt voor energie om marktmisbruik op te sporen en te ontmoedigen (sinds 2012 op grond van EU-verordening 1227/2011 over de integriteit en transparantie van die markt (REMIT)).

 Zie ook

  • Wie is wie bij de EU English (en)  

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?