Navigācijas ceļš

Energoregulatoru sadarbības aģentūra

ACER palīdz garantēt vienotā Eiropas gāzes un elektroenerģijas tirgus pareizu darbību. Šī aģentūra palīdz valsts regulatīvajām iestādēm veikt regulatīvās funcijas Eiropas līmenī un, ja vajadzīgs, koordinē šo iestāžu darbu.

Konkrētāk, ACER:

  • papildina un koordinē valsts regulatīvo iestāžu darbu;
  • palīdz formulēt Eiropas tīklu [lietošanas] noteikumus;
  • attiecīgā gadījumā pieņem saistošus individuālus lēmumus par pārrobežu infrastruktūras pieejamības nosacījumiem un ekspluatācijas drošību;
  • konsultē ES iestādes par jautājumiem, kas saistīti ar elektroenerģiju un dabasgāzi;
  • novēro iekšējos elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus un ziņo par konstatēto;
  • novēro energijas vairumtirdzniecības tirgu, lai konstatētu ļaunprātīgu tirgus izmantošanu un novērstu to, cieši sadarbojoties ar valsts regulatīvajām iestādēm (šo funkciju aģentūra uzņēmās 2012. gadā atbilstīgi ES Regulai Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT).

 Skatīt arī

  • ES uzziņu katalogs “Who is who” English (en)  

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?