Agencija za suradnju energetskih regulatornih tijela

ACER pomaže u osiguravanju pravilnoga funkcioniranja europskoga tržišta plina i električne energije. Pruža podršku nacionalnim regulatornim tijelima u provedbi njihove regulatorne uloge na razini Europe te, prema potrebi, koordinira njihov rad.

Točnije, ACER:

  • nadopunjuje i koordinira rad nacionalnih regulatornih tijela
  • pomaže u oblikovanju pravila europske mreže
  • prema potrebi donosi obvezujuće pojedinačne odluke o uvjetima za pristup prekograničnoj infrastrukturi i za njezinu operativnu sigurnost
  • savjetuje europske institucije o pitanjima u vezi s električnom energijom i prirodnim plinom
  • prati unutarnje tržište električne energije i prirodnoga plina te izvješćuje o svojim saznanjima
  • u bliskoj suradnji s nacionalnim regulatornim tijelima prati veleprodajno energetsko tržište radi otkrivanja i sprečavanja zlouporabe tržišta (tu je dužnost preuzeo 2012. u skladu s Uredbom EU-a br. 1227/2011 o integritetu i transparentnosti veleprodajnoga energetskog tržišta (REMIT).

 Vidi također

  • "Tko je tko" imenik EU-a English (en)  

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?