An Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

Cabhraíonn ACER lena chinntiú go bhfeidhmeoidh an margadh aonair Eorpach i ngás is i leictreachas i gceart. Cabhraíonn sé le húdaráis náisiúnta rialála chun a bhfeidhm rialála ag leibhéal na hEorpa a chomhlíonadh, agus, nuair is gá, comhordaíonn sé a gcuid oibre.

So sonrach, déanann ACER:

  • obair na n-údarás náisiúnta rialála a chomhlánú is a chomhordú
  • cabhrú chun rialacha líonra Eorpacha a dhréachtadh
  • nuair is cuí sin, cinntí ceangailteacha indibhidiúla a ghlacadh ar théarmaí is ar choinníollacha do rochtain is do shlándáil oibríoch an bhonneagair thrasteorann
  • institiúidí Eorpacha a chomhairliú ar cheisteanna a bhaineann le leictreachas is le gás nádúrtha
  • faireachán ar na margaí inmheánacha i leictreachas is i ngás nádúrtha agus tuairisciú ar na torthaí
  • faireachán ar mhargaidh mhórdhíola fuinnimh chun mí-úsáid margaidh a bhrath is a dhíspreagach, i ndlúthchomhar leis na húdaráis náisiúnta rialála (ghlac sé an fheidhm sin ar láimh in 2012 faoi Rialachán AE 1227/2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mhórdhíola fuinnimh (REMIT).

 Féach freisin

  • Eolaí "Cé hé cé" an AE English (en)

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?