Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

ACER auttaa varmistamaan, että EU:n kaasu- ja sähköalan sisämarkkinat toimivat tehokkaasti. Se avustaa kansallisia sääntelyviranomaisia sääntelytehtävän suorittamisessa EU-tasolla ja tarvittaessa koordinoi niiden työskentelyä.

ACERin tehtävänä on erityisesti

  • täydentää ja koordinoida kansallisten sääntelyviranomaisten työskentelyä
  • avustaa eurooppalaisia verkkoja koskevien sääntöjen valmistelussa
  • tehdä tarvittaessa sitovia yksittäisiä päätöksiä rajat ylittävän infrastruktuurin käyttöehdoista ja -turvallisuudesta
  • antaa asiantuntijalausuntoja EU:n toimielimille sähköön ja kaasuun liittyvissä asioissa
  • seurata sähkön ja kaasun sisämarkkinoita ja raportoida havainnoistaan
  • valvoa yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa energian tukkumarkkinoita niiden väärinkäytön havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi (virasto aloitti tämän tehtävän vuonna 2012 energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun asetuksen (EU) N:o 1227/2011 (nk. REMIT-asetus) mukaisesti.

 Ks. myös

  • EU:n virallinen hakemisto "Whoiswho" English (en)  

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.