Navigatsioonitee

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

ACER aitab tagada Euroopa ühtse gaasi- ja elektrituru nõuetekohast toimimist. Ta aitab liikmesriikide reguleerivatel asutustel täita oma ülesandeid Euroopa tasandil ning koordineerib vajadusel nende tööd.

ACER teeb konkreetselt järgmist:

  • täiendab ja koordineerib liikmesriikide reguleerivate asutuste tööd
  • aitab koostada Euroopa võrgustiku eeskirju
  • vajadusel teeb iseseisvaid siduvaid otsuseid, määrates tingimused juurdepääsuks piiriülesele infrastruktuurile ning sellise infrastruktuuri turvaliseks toimimiseks
  • annab nõu Euroopa institutsioonidele elektrienergiat ja maagaasi käsitlevates küsimustes
  • kontrollib elektri- ja maagaasi turge ELis ning esitab asjaomase aruande
  • kontrollib tihedas koostöös liikmesriikide reguleerivate asutustega energia hulgimüügiturge kuritarvituste kindlakstegemiseks (alates 2012. aastast vastavalt ELi määrusele 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta.

 Vaata ka …

  • ELi „Who is who” kontaktkataloog English (en)  

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?