Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Agentura ACER zajišťuje řádné fungování jednotného evropského trhu s elektřinou a zemním plynem. Napomáhá vnitrostátním regulačním orgánům při plnění jejich regulačních funkcí na evropské úrovni a v případě potřeby koordinuje jejich práci.

Mezi úkoly agentury patří:

  • doplňovat a koordinovat práci vnitrostátních regulačních orgánů
  • napomáhat při vytváření předpisů týkajících se evropské energetické sítě
  • v případě potřeby přijímat závazná individuální rozhodnutí o podmínkách pro přístup a bezpečnost provozu přeshraniční infrastruktury
  • poskytovat poradenství evropským orgánům v otázkách týkajících se elektřiny a zemního plynu
  • monitorovat vnitřní trhy s elektřinou a zemním plynem a podávat zprávy o svých zjištěních
  • sledovat velkoobchodní trhy s energií a přitom odhalovat či zamezovat zneužívání trhu, a to v úzké spolupráci s vnitrostátními regulačními orgány (tuto funkci agentura převzala v roce 2012 podle nařízení EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT).

 Viz také

  • Adresář EU „Kdo je kdo“ English (en)

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?