Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

Агенцията помага за гладкото функциониране на единния европейски пазар за газ и електичество. Тя съдейства на националните регулаторни органи при изпълнението на техните функции на европейско равнище и координира усилията им, когато това е необходимо.

По-конкретно, агенцията:

  • допълва и координира работата на националнтие регулаторни органи;
  • помага за определяне на правилата за европейските мрежи;
  • взема обвързващи решения, когато това е уместно, за условията за достъп и оперативна сигурност на трансграничната инфраструктура;
  • съветва европейските институции по въпроси, свързани с електроенергията и природния газ;
  • следи вътрешните пазари на електроенергия и природен газ и докладва за наблюденията си;
  • следи енерийните пазари на едро, за да открива и предотвратява пазарните злоупотреби, като си сътрудничи тясно с националните регулаторни органи (тя пое тази функция през 2012 г. по силата на Регламент 1227/2011 на ЕС за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

 Вижте също

  • Указател на ЕС „Who is who“ English (en)  

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?