You are here:

Evropski policijski urad

Naloga

Evropski policijski urad (Europol) je evropski organ kazenskega pregona za izmenjavo in analizo informacij o kaznivih dejanjih. Naloga Europola je izboljšati sodelovanje med organi pregona držav članic EU na področju preprečevanja in zatiranja mednarodnega organiziranega kriminala in terorizma, da bi evropski državljani živeli v varnejši Evropi.

Pristojnosti

Europol je začel polno delovati 1. julija 1999, potem ko so Konvencijo o Europolu ratificirale vse države članice EU. Sklep Sveta o Europolu je nadomestil Konvencijo o Europolu in 1. januarja 2010 je Europol postal polnopravna agencija EU z novim pravnim okvirom in razširjenimi pooblastili.

Europol podpira države članice pri kazenskem pregonu na različnih področjih:

  • nezakonito trgovanje z drogami,
  • terorizem,
  • nezakonito tihotapljenje priseljencev, trgovina z ljudmi in spolno izkoriščanje otrok,
  • ponarejanje in piratstvo,
  • pranje denarja,
  • ponarejanja denarja in drugih plačilnih sredstev – Europol je centralni evropski urad za boj proti ponarejanju evra.

Europol pomaga državam članicam pri:

  • lažji izmenjavi informacij o kaznivih dejanjih med organi pregona držav EU v okviru informacijskega in analitičnega sistema Europol in aplikacije za izmenjavo informacij prek varnih povezav (SIENA),
  • zagotavljanju operativnih analiz za operativno podporo državam članicam,
  • pripravi strateških poročil (npr. ocen nevarnosti) in analiz kriminalnih dejavnosti na podlagi informacij, ki so jih zagotovile države članice, Europol ali drugi viri,
  • zagotavljanju strokovnega znanja in tehnične podpore za preiskave in operacije, ki se izvajajo v EU pod nadzorom in pravno odgovornostjo držav članic.

Europol si prizadeva tudi za uveljavljanje analize kaznivih dejanj ter uskladitev preiskovalnih tehnik in usposabljanja v državah članicah.

Direktor: Rob WAINWRIGHT

Pomočnik direktorja: Michel QUILLÉ

Sekretar upravnega odbora: Alfredo NUNZI

Sekretar upravnega odbora: Isabel CRUZ

Evropski policijski urad

Kontaktni podatki

Naslov

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Povezave