You are here:

Oficiul European de Poliţie

Misiune

Europol este agenţia Uniunii Europene responsabilă cu asigurarea cooperării la nivel european în ceea ce priveşte aplicarea legii în domeniul infracţionalităţii, facilitând schimbul de informații dintre statele membre. Misiunea sa este de a eficientiza şi stimula cooperarea dintre autorităţile naţionale competente în prevenirea şi combaterea formelor grave de criminalitate internaţională şi a terorismului, pentru a garanta siguranţa cetăţenilor europeni pe teritoriul Europei.

Mandat

Europol a devenit operaţional la 1 iulie 1999, după ce toate statele membre ale UE au ratificat Convenţia privind înființarea Oficiului European de Poliție („Convenția Europol”). La 1 ianuarie 2010, în baza deciziei Consiliului de înlocuire a Convenţiei, Europol a devenit o agenţie a UE cu un nou cadru juridic şi cu un mandat extins.

Europol sprijină activităţile statelor membre de aplicare a legii în următoarele domenii:

  • traficul ilegal de droguri
  • terorism
  • introducerea ilegală de imigranți, traficul de ființe umane şi exploatarea sexuală a copiilor
  • contrafacerea și piratarea produselor
  • spălarea banilor
  • falsificarea banilor și a altor mijloace de plată - Europol îndeplinește, de asemenea, rolul de oficiu central pentru combaterea falsificării monedei euro.

Europol sprijină statele membre prin:

  • facilitarea schimbului de informaţii dintre autorităţile ţărilor UE responsabile cu aplicarea legii în domeniul infracţionalităţii, prin intermediul sistemelor de informare şi analiză ale Europol şi cu ajutorul aplicaţiei SIENA care asigură schimbul de informații securizate în reţea,
  • efectuarea de analize operaţionale în sprijinul anchetelor desfășurate în statele membre,
  • elaborarea de rapoarte şi analize strategice (ex. evaluări privind ameninţările) pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, deţinute de Europol sau obţinute din alte surse,
  • furnizarea de expertiză şi asistenţă tehnică în desfăşurarea anchetelor derulate în UE, sub supravegherea şi responsabilitatea legală a statelor membre implicate.

De asemenea, Europol contribuie la promovarea analizei infracţionalităţii şi la armonizarea tehnicilor de investigaţie şi formare profesională din statele membre.

Director: Rob WAINWRIGHT

Director adjunct: Michel QUILLÉ

Secretarul Consiliului de administrație: Alfredo NUNZI

Preşedinta organismului comun de supraveghere: Isabel CRUZ

Oficiul European de Poliţie

Date de contact

Adresă

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Linkuri