You are here:

Europejski Urząd Policji

Cele i zadania

Europol jest organem ścigania Unii Europejskiej odpowiedzialnym za wymianę i analizę informacji w ramach wywiadu kryminalnego. Jego celem jest zwiększenie skuteczności działania i usprawnienie współpracy organów ścigania państw członkowskich UE w zapobieganiu terroryzmowi i poważnej przestępczości międzynarodowej oraz w zwalczaniu tych groźnych zjawisk w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w całej Europie.

Uprawnienia

Europol stał się w pełni operacyjny 1 lipca 1999 r. po ratyfikacji konwencji o Europolu przez wszystkie państwa członkowskie UE. Z dniem 1 stycznia 2010 r., po przyjęciu decyzji Rady w sprawie Europolu, która zastąpiła konwencję o Europolu, urząd ten stał się pełnoprawną agencją UE z nowymi ramami prawnymi i zwiększonymi kompetencjami.

Europol wspomaga działania organów ścigania państw członkowskich UE dotyczące m.in.:

  • nielegalnego handlu narkotykami,
  • terroryzmu,
  • nielegalnego przemytu imigrantów, handlu ludźmi oraz wykorzystywania seksualnego dzieci,
  • podrabiania produktów i piractwa,
  • prania pieniędzy,
  • fałszowania pieniędzy i innych środków płatniczych – przy czym Europol pełni funkcję centralnego biura ds. zwalczania fałszowania euro.

Europol pomaga państwom członkowskim:

  • ułatwiając wymianę informacji i danych pochodzących z wywiadu kryminalnego między europejskimi organami ścigania za pomocą należących do Europolu systemów informacji i analizy oraz aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji (SIENA),
  • zapewniając analizy operacyjne wspierające działania państw członkowskich,
  • sporządzając strategiczne raporty (np. oceny zagrożenia) oraz analizy przestępczości na podstawie informacji, w tym informacji operacyjnych dostarczanych przez państwa członkowskie, gromadzonych przez Europol lub pochodzących z innych źródeł,
  • zapewniając wiedzę i wsparcie techniczne na potrzeby dochodzeń i działań realizowanych w UE pod nadzorem i w ramach odpowiedzialności prawnej zainteresowanych państw członkowskich.

Europol również aktywnie wspiera działania w zakresie analizy przestępczości i ujednolicenia technik dochodzeniowych oraz szkoleń w państwach członkowskich.

Dyrektor: Rob WAINWRIGHT

Zastępca dyrektora: Michel QUILLÉ

Sekretarz zarządu: Alfredo NUNZI

Przewodnicząca wspólnego organu nadzo: Isabel CRUZ

Europejski Urząd Policji

Dane kontaktowe

Adres

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Faks
+31 70 345 58 96
Linki