Eiropas Policijas birojs

Pamatuzdevums

Europol ir Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūra, kas nodrošina kriminālizlūkošanas datu apmaiņu un analīzi. Tās pamatuzdevums ir nodrošināt ES tiesībaizsardzības iestāžu efektivitāti un sadarbību, novēršot un apkarojot smagus starptautiskus noziegumus un terorismu, lai panāktu visu ES iedzīvotāju drošību Eiropā.

Pilnvaras

Europol savu darbību sāka 1999. gada 1. jūlijā pēc tam, kad visas ES dalībvalstis bija ratificējušas Europol konvenciju. 2010. gada 1. janvārī Europol konvencija tika aizstāta ar Padomes lēmumu par Europol. Saskaņā ar to Europol kļuva par pilntiesīgu ES aģentūru ar jaunu tiesisko regulējumu un palielinātām pilnvarām.

Europol atbalsta ES dalībvalstu tiesībaizsardzību, piemēram, šādās jomās:

  • nelegāla narkotiku tirdzniecība,
  • terorisms,
  • nelegāla imigrantu ievešana, tirdzniecība ar cilvēkiem un seksuāla bērnu izmantošana,
  • viltošana un pirātiska ražošana,
  • nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
  • naudas un citu maksāšanas līdzekļu viltošana (Europol ir Eiropas centrālais birojs, kas cīnās pret eiro viltošanu).

Europol sniedz atbalstu dalībvalstīm:

  • veicinot informācijas un kriminālizlūkošanas datu apmaiņu starp ES tiesībaizsardzības iestādēm, izmantojot Europol informācijas un analīzes sistēmas un drošas informācijas apmaiņas tīkla programmu (SIENA),
  • ar operatīvu analīzi atbalstot dalībvalstu operācijas,
  • izstrādājot stratēģiskos ziņojumus (piemēram, draudu novērtējumus) un veicot kriminālnoziegumu analīzi, kas pamatojas uz informāciju un izlūkošanas datiem, kuri ir Europol rīcībā un kurus piegādā dalībvalstis vai citi avoti,
  • nodrošinot ekspertīzi un tehnisko atbalstu izmeklēšanās un operācijās, kuras veic Eiropas Savienībā dalībvalstu uzraudzībā un par kurām attiecīgās dalībvalstis ir juridiski atbildīgas.

Europol arī sekmē noziegumu analīzi un izmeklēšanas metožu un apmācības saskaņošanu dalībvalstīs.

Direktors: Rob WAINWRIGHT

Direktora vietnieks: Michel QUILLÉ

Valdes sekretārs: Alfredo NUNZI

Apvienotās uzraudzības iestādes priekšsēdētāja: Isabel CRUZ

Pasta adrese:
Postbus 90850
2509 LW Hāga
Nīderlande

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?