You are here:

Europos policijos biuras (Europolas)

Apžvalga

 • Vaidmuo: Europolas padeda valstybių narių teisėsaugos institucijoms kovoti su sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu
 • Direktorius: Rob Wainwright
 • Įsteigtas 1999 m.
 • Darbuotojų skaičius: 900+ 
 • Vieta: Haga (Nyderlandai)
 • Interneto svetainė Europolas Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)

Europos policijos biuras (Europolas) yra ES teisėsaugos agentūra, kurios užduotis – padėti didinti Europos saugumą teikiant pagalbą ES valstybių narių teisėsaugos institucijoms.

Veikla

Kadangi Europolui tenka centrinis vaidmuo Europos saugumo struktūroje, jis teikia unikalias paslaugas:

 • teikia paramą teisėsaugos operacijoms vietoje,
 • yra informacijos apie nusikalstamą veiklą centras,
 • yra teisėsaugos ekspertinių žinių centras.

Europole dirba apie 100 analitikų, kurie yra vieni iš geriausiai parengtų nusikalstamumo ekspertų Europoje. Todėl tai vienas iš centrų ES, kuriuose sutelkta daugiausia analitinių gebėjimų. Analitikai naudojasi pažangiausiomis priemonėmis, kad kasdien padėtų nacionalinėms agentūroms atlikti tyrimus.

Kad partneriai atskirose šalyse į jiems kylančias nusikalstamumo problemas galėtų pažvelgti giliau, Europolas reguliariai rengia nusikalstamumo ir terorizmo ilgo laikotarpio analizes Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

Struktūra

Europolui vadovauja direktorius, kuris yra Europolo teisinis atstovas ir kurį skiria ES Taryba.

Europolo valdyba teikia strategines gaires ir prižiūri, kaip įgyvendinamos Europolo užduotys. Ją sudaro po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos ES šalies ir Europos Komisijos.

Kiekvienoje šalyje įsteigtas Europolo nacionalinis padalinys, kuris yra Europolo ir kitų nacionalinių agentūrų ryšių palaikymo įstaiga.

Veiklos būdai

Europolo kasdienė veikla grindžiama jo strategija Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) . Konkretūs tikslai išdėstyti Europolo metinėje darbo programoje Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

2010 m. ES nustatė daugiametį politikos ciklą, kad užtikrintų veiksmingą nacionalinių teisėsaugos agentūrų ir kitų įstaigų (ES ir už jos ribų) bendradarbiavimą sunkių formų tarptautinio ir organizuoto nusikalstamumo klausimais.

Šis bendradarbiavimas grindžiamas Europolo Sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimu (SOCTA) Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

Nauda

 • Teisėsaugos institucijoms Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , kurioms operatyvinė pagalba teikiama visą parą septynias dienas per savaitę.
 • Vyriausybių padaliniams ir privačioms įmonėms, bendradarbiaujantiems su Europolu.
 • ES valstybėms narėms, kurioms teikiama parama vykdant tyrimus, operatyvinę veiklą ir kovos su nusikalstamumo grėsmėmis projektus.
Europos policijos biuras

Kontaktai

Adresas

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Nuorodos
Socialiniai tinklai