You are here:

Europski policijski ured

Zadaća

Europol je agencija Europske unije za provedbu zakona koja se bavi razmjenom i analizom informacija o kriminalitetu. Zadaća mu je poboljšati učinkovitost tijelâ EU-a za provedbu zakona kao i suradnju među njima u sprečavanju i suzbijanju teških oblika međunarodnoga kriminala i terorizma, a u cilju postizanja sigurnije Europe za sve njezine građane.

Mandat

Europol je započeo s radom 1. srpnja 1999. nakon što su sve države članice EU-a ratificirale Konvenciju o Europolu. Dana 1. siječnja 2010., nakon Odluke Vijeća o Europolu koja je zamijenila Konvenciju o Europolu, postao je punopravna agencija EU-a s novim pravnim okvirom i proširenim mandatom.

Europol podupire aktivnosti država članica u provedbi zakona u područjima kao što su:

  • nezakonita trgovina drogama
  • terorizam
  • krijumčarenje ilegalnih imigranata, trgovina ljudima i seksualno iskorištavanje djece
  • krivotvorenje i piratstvo
  • pranje novca
  • krivotvorenje novca i drugih sredstava plaćanja - Europol djeluje kao središnji europski ured za borbu protiv krivotvorenja eura.

Europol pruža potporu državama članicama tako što:

  • olakšava razmjenu informacija i obavještajnih podataka o kriminalitetu među tijelima EU-a za provedbu zakona putem sustava Europola za informiranje i analizu te mrežne aplikacije za sigurnu razmjenu informacija (SIENA)
  • obavlja operativne analize za operativnu podršku državama članicama
  • izrađuje strateška izvješća (npr. procjena prijetnje) i kriminalističke analize na temelju informacija i obavještajnih podataka koje dostavljaju države članice, koje je pripremio sam Europol ili su prikupljene iz drugih izvora
  • pruža stručna znanja i tehničku podršku u istragama i operacijama koje se provode u EU-u pod nadzorom dotične države članice koja je za njih i pravno odgovorna.

Europol također radi na promicanju kriminalističke analize kao i usklađivanju istražnih tehnika i izobrazbe u državama članicama.

Direktor: Rob WAINWRIGHT

Zamjenik direktora: Michel QUILLÉ

Tajnik upravnoga odbora: Alfredo NUNZI

Predsjednica zajedničkoga nadzornog odbora: Isabel CRUZ

Europski policijski ured

Kontaktni podaci

Adresa

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Faks
+31 70 345 58 96
PovezniceLinkovi