Euroopan poliisivirasto

Tavoite

Europol on EU:n lainvalvontavirasto, joka vaihtaa ja analysoi rikostiedustelutietoja. Sen tavoitteena on tukea ja tehostaa EU:n lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä vakavan kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin ehkäisyssä ja torjunnassa. Näin pyritään ennen muuta parantamaan EU:n ja sen kansalaisten turvallisuutta.

Tehtävät

Europol aloitti toimintansa 1.7.1999 sen jälkeen, kun kaikki EU-maat olivat ratifioineet Europol-yleissopimuksen. Viraston oikeusperusta muuttui, kun yleissopimus korvattiin Europolia koskevalla neuvoston päätöksellä. Sen myötä Europolista tuli 1.1.2010 alkaen täysivaltainen EU-virasto, ja sen tehtäväkenttä laajeni.

Europol tukee EU-maiden lainvalvontatyötä muun muassa seuraavilla aloilla:

  • huumekauppa,
  • terrorismi,
  • laittoman maahantulon järjestäminen, ihmiskauppa ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö,
  • tuotteiden luvaton väärentäminen ja jäljentäminen,
  • rahanpesu,
  • rahan ja muiden maksuvälineiden väärentäminen (Europol toimii euron väärentämisen torjunnan keskustoimistona).

Europol auttaa EU-maita

  • edistämällä kansallisten lainvalvontaviranomaisten välistä rikostiedustelu- ja muiden tietojen vaihtoa käyttäen apuna Europolin tieto- ja analysointijärjestelmiä ja suojattua tiedonvaihtoverkkosovellusta (SIENA),
  • tekemällä operatiivisten toimien analyysejä EU-maiden toimien tueksi,
  • laatimalla strategisia selvityksiä (esim. uhka-arvioita) ja rikosanalyysejä itse keräämiensä, EU-maiden toimittamien tai muista lähteistä kerättyjen tietojen avulla,
  • antamalla asiantuntija-apua ja teknistä tukea EU:ssa toteutettavaa tutkintaa ja operatiivista toimintaa varten EU-maiden valvonnassa ja oikeudellisella vastuulla.

Europol edistää myös rikosten analysointia, tutkintamenetelmien yhtenäistämistä ja koulutusta EU-maissa.

Johtaja: Rob WAINWRIGHT

Apulaisjohtaja: Michel QUILLÉ

Hallintoneuvoston sihteeri: Alfredo NUNZI

Yhteisen valvontaviranomaisen puheenjohtaja: Isabel CRUZ

Postiosoite:
Postbus 90850
2509 LW The Hague
Alankomaat

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.