You are here:

Den Europæiske Politienhed

Opgave

Europol er EU's politienhed, som står for udveksling og analyse af kriminalefterretninger. Europols opgave er at skabe et mere effektivt samarbejde mellem EU's retshåndhævende myndigheder om at forebygge og bekæmpe alvorlig international kriminalitet og terrorisme for at skabe et sikrere Europa for alle borgere.

Mandat

Europol begyndte sin virksomhed den 1. juli 1999, efter at alle EU-landene havde ratificeret Europolkonventionen. Den 1. januar 2010 blev Europol et fuldgyldigt EU-agentur med et nyt retsgrundlag og et udvidet mandat efter vedtagelsen af Europolafgørelsen som erstatning for Europolkonventionen.

Europol støtter EU-landenes retshåndhævende aktiviteter på områder som:

  • ulovlig narkotikahandel,
  • terrorisme,
  • menneskesmugling, menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn,
  • efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produ,
  • hvidvaskning af penge,
  • falskmøntneri og forfalskning af andre betalingsmidler - Europol virker som EU's centralkontor for bekæmpelse af eurofalskmøntneri.

Europol støtter EU-landene ved:

  • at fremme udveksling af oplysninger og kriminalefterretninger mellem EU's retshåndhævende myndigheder gennem sine informations- og analysesystemer og sit sikrede informationsudvekslingsnetværksprogram, Secure Information Exchange Network Application (SIENA),
  • at foretage operationelle analyser til støtte for EU-landenes aktiviteter,
  • at udarbejde strategiske rapporter (f.eks. trusselsvurderinger) og kriminalitetsanalyser på grundlag af oplysninger og efterretninger fra medlemslandene, Europol eller andre kilder,
  • at tilbyde ekspertise og teknisk bistand til efterforskninger og operationer i EU under de berørte EU-landes opsyn og retlige ansvar.

Europol arbejder desuden aktivt for at fremme kriminalitetsanalyse og harmonisering af efterforskningsteknikker og uddannelse i EU-landene.

Direktør: Rob WAINWRIGHT

Vicedirektør: Michel QUILLÉ

Sekretær for Styrelsesrådet: Alfredo NUNZI

Formand for Den Fælles Kontrolinstans: Isabel CRUZ

Den Europæiske Politienhed

Kontakt

Adresse

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tlf.
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Links