You are here:

Evropský policejní úřad

Úkoly

Europol je agentura Evropské unie v oblasti prosazování práva, která se zabývá výměnou a analýzou zpravodajských informací o trestné činnosti. Hlavním úkolem tohoto úřadu je zlepšovat efektivnost a spolupráci mezi donucovacími orgány členských států EU při předcházení a boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti a terorismu. Cílem je vytvořit z Evropy bezpečné místo pro všechny její občany.

Mandát

Evropský policejní úřad zahájil plně svou činnost 1. července 1999 poté, co všechny členské státy EU ratifikovaly Úmluvu o Europolu. Dne 1. ledna 2010 se úřad stal plnohodnotnou agenturou EU s rozšířeným mandátem a novým právním rámcem poté, co bylo schváleno rozhodnutí Rady o Europolu, jež nahradilo starou úmluvu.

Europol podporuje členské státy EU v takových oblastech, jako jsou:

  • nedovolený obchod s drogami,
  • terorismus,
  • nedovolené obchodování s lidmi, nezákonné převaděčství přistěhovalců a sexuální zneužívání dětí,
  • padělání a produktové pirátství,
  • praní špinavých peněž,
  • padělání peněz a jiných platebních prostředků – Europol funguje jako centrála pro boj proti padělání eurobankovek a mincí.

Europol pomáhá členským států těmito způsoby:

  • zprostředkování výměny údajů a zpravodajských informací o trestné činnosti mezi donucovacími orgány členských států EU prostřednictvím informačních a analytických systémů Europolu a sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA),
  • poskytování operativní analýzy na podporu operací členských států,
  • zpracování strategických zpráv (např. hodnocení hrozeb) a analýz trestné činnosti na základě informací a zpravodajství poskytnutých členskými státy, Europolem či z jiných zdrojů,
  • zajišťování odborného a technického zázemí při vyšetřování a operacích prováděných v rámci EU pod dohledem a s právní odpovědností příslušných členských států.

Europol také aktivně podporuje analýzu trestné činnosti a harmonizaci vyšetřovacích technik a výcviku v členských státech.

Ředitel: Rob WAINWRIGHT

Zástupce ředitele: Michel QUILLÉ

Tajemník správní rady: Alfredo NUNZI

Předsedkyně společného kontrolního orgánu: Isabel CRUZ

Evropský policejní úřad

Kontaktní údaje

Adresa

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Odkazy