You are here:

Европейска полицейска служба

Мисия

Европол е правоприлагащата агенция на Европейския съюз, която се занимава с обмен и анализ на данни за престъпността. Нейната мисия е подобряването на ефективността и сътрудничеството между правоприлагащите органи в ЕС при предотвратяването и борбата с тежката международна престъпност и тероризма с цел постигане на по-голяма безопасност за всички граждани на ЕС.

Мандат

Европол започна дейност на 1 юли 1999 г. след ратификацията на Конвенцията за Европол от всички държави-членки на ЕС. На 1 януари 2010 г. Европол стана пълноправна агенция на ЕС с нова законова рамка и разширени правомощия след приемането на Решението на Съвета за Европол, което замени Конвенцията за Европол.

Европол подкрепя дейности по правоприлагане на държавите от ЕС в области като:

  • незаконен трафик на наркотици,
  • тероризъм,
  • прекарване през граница на нелегални имигранти, трафик на хора и сексуална експлоатация на деца,
  • фалшифициране и пиратство на стоки,
  • пране на пари,
  • подправяне на пари и други разплащателни средства – Европол действа като европейско централно бюро за борба с фалшифицирането на еврото.

Европол оказва подкрепа на държавите-членки, като:

  • подпомага обмена на информация и данни за престъпността между правоприлагащите органи в ЕС чрез системи за информация и анализ и приложение за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA),
  • извършва оперативни анализи във връзка с операции на държавите-членки,
  • изготвя стратегически доклади (например оценки на заплахи) и анализ на престъпността въз основа на информация и данни от държавите-членки, Европол или други източници,
  • предоставя експертен опит и техническа подкрепа при разследвания и операции, провеждани в рамките на ЕС под надзора и правната отговорност на съответните държави-членки.

Европол също така извършва активна дейност за насърчаване на анализа на престъпността и хармонизиране на методите за разследване и обучението в страните членки.

Директор: Rob WAINWRIGHT

Заместник-директор: Michel QUILLÉ

Секретар на управителния съвет: Alfredo NUNZI

Председател на съвместния надзорен орган: Isabel CRUZ

Европейска полицейска службаc

Координати за връзка

Адрес

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Тел
+31 70 302 50 00
Факс
+31 70 345 58 96
Връзки