You are here:

Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară

Ce este Eurojust?

Eurojust este un organism al Uniunii Europene înfiinţat în 2002 în scopul de a stimula şi îmbunătăţi coordonarea anchetelor şi a urmăririlor penale între autorităţile judiciare competente ale statelor membre ale Uniunii Europene atunci când acestea se ocupă de acte grave de criminalitate organizată şi transfrontalieră.

Care sunt obiectivele Eurojust?

În contextul anchetelor şi al urmăririlor penale care privesc două sau mai multe state membre, obiectivul Eurojust este de a stimula şi îmbunătăţi coordonarea între autorităţile naţionale, ţinând seama de orice cerere din partea autorităţilor competente ale statelor membre şi de orice informaţii furnizate de către orice organism competent în temeiul prevederilor adoptate în cadrul Tratatelor (Reţeaua judiciară europeană, Europol şi OLAF).

Un alt obiectiv al Eurojust este acela de a îmbunătăţi cooperarea dintre autorităţile competente, în special prin facilitarea punerii în aplicare a asistenţei juridice internaţionale şi executarea mandatelor europene de arestare.

Eurojust sprijină totodată autorităţile competente în vederea îmbunătăţirii eficacităţii anchetelor şi a urmăririlor penale.

Europol poate oferi sprijin în cadrul anchetelor şi al urmăririlor penale asociate infracţiunilor penale care implică un stat membru şi o ţară terţă sau un stat membru şi Comisia şi care aduc atingere intereselor financiare ale Comunităţii Europene.

Eurojust creşte eficacitatea autorităţilor naţionale de anchetare şi de urmărire penală în cazurile de forme grave de criminalitate organizată şi transfrontalieră, de ex. terorismul, traficul de fiinţe umane, traficul de droguri, fraudele şi spălarea de bani, astfel încât acestea să îi aducă pe infractori rapid şi eficient în faţa justiţiei.

Cum funcţionează Eurojust?

Eurojust îşi îndeplineşte sarcinile prin intermediul membrilor naţionali sau în calitate de colegiu.

Eurojust are puterea de a cere autorităţilor naţionale competente să desfăşoare o anchetă sau o urmărire penală a unor acte specifice, să recunoască faptul că una dintre ele poate fi mai în măsură să se ocupe de o anchetă sau să urmărească penal acte specifice, să coordoneze acţiunile între autorităţile competente, să constituie o echipă de anchetă comună sau să pună la dispoziţie orice informaţii necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile.

Eurojust asigură schimbul de informaţii între autorităţile competente şi le oferă sprijinul în scopul realizării coordonării şi cooperării optime. Eurojust cooperează şi cu Reţeaua judiciară europeană, cu Europol şi cu OLAF. Eurojust asigură suport logistic şi poate organiza şi facilita întâlniri de coordonare între autorităţile judiciare şi poliţieneşti ale diferitelor state membre, în scopul de a le ajuta să îşi rezolve chestiunile juridice şi problemele practice.

Care este structura Eurojust?

Eurojust este alcătuit din 28 de membri naţionali, câte unul din fiecare stat membru al UE. Membrii naţionali sunt detaşaţi în conformitate cu sistemele lor juridice naţionale şi ocupă posturi permanente la Haga. Membrii naţionali sunt procurori şi magistraţi cu experienţă sau ofiţeri de poliţie cu competenţe echivalente. Unii membri naţionali sunt sprijiniţi de către deputaţi, asistenţi sau experţi naţionali detaşaţi.

Colegiul Eurojust l-a ales în funcţia de Preşedinte pe José Luís Lopes da Mota, membrul naţional pentru Portugalia. Michèle Coninsx, membrul naţional pentru Belgia, şi Raivo Sepp, membrul naţional pentru Estonia, au fost aleşi în funcţia de vicepreşedinţi.

Activitatea membrilor naţionali şi a Colegiului sunt sprijinite de o administraţie condusă de către Directorul administrativ. Această administraţie este alcătuită din unităţi şi servicii: Buget şi finanţe, Secretariatul colegiului, Ofiţerul pentru protecţia datelor, Resurse umane, Gestionarea informaţiilor, Serviciul juridic, Presă şi relaţii publice, Securitate, Gestionarea resurselor, Servicii generale şi evenimente.

Secretariatul Reţelei Judiciare Europene (EJN) se află în cadrul administraţiei Eurojust, funcţionând ca unitate separată şi autonomă.

Eurojust a fost înfiinţat prin Decizia Consiliului din 28 februarie 2002, în scopul de a intensifica lupta împotriva formelor grave de criminalitate (JO L 63, 06.03.2002).

Data înfiinţării: 2002

Conducere:

Michèle Coninsx, Preşedinte
Klaus Rackwitz, Director Administrativ

Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară

Date de contact

Adresă

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Linkuri