Eurojust, het EU-agentschap voor justitiële samenwerking

Wat is Eurojust?

Eurojust is een orgaan van de Europese Unie dat in 2002 is opgericht om de coördinatie tussen de bevoegde justitiële instanties van de EU-landen te verbeteren bij onderzoek en vervolging van ernstige internationale en georganiseerde criminaliteit.

Wat zijn de doelstellingen van Eurojust?

Eurojust heeft tot doel om de coördinatie tussen nationale instanties te bevorderen bij onderzoeken of vervolgingen die twee of meer EU-landen betreffen.

Een andere doelstelling van Eurojust is de samenwerking tussen bevoegde instanties te verbeteren, in het bijzonder door de internationale rechtshulpverlening en het uitvoeren van Europese aanhoudingsbevelen te vergemakkelijken.

Daarnaast helpt Eurojust de bevoegde instanties hun onderzoek en vervolging doeltreffender uit te voeren.

Eurojust kan assistentie verlenen bij onderzoek en vervolging tussen een EU-land en een niet-EU-land of tussen een EU-land en de Commissie in geval van misdrijven die de financiële belangen van de Europese Gemeenschap schaden.

Dankzij Eurojust kunnen de nationale opsporings- en vervolgingsinstanties doeltreffender optreden tegen ernstige internationale en georganiseerde criminaliteit zoals terrorisme, mensenhandel, drugshandel, fraude en witwaspraktijken, om criminelen snel en efficiënt voor de rechter te brengen.

Hoe werkt Eurojust?

Eurojust vervult zijn taken via de nationale leden of als college.

Het kan nationale instanties verzoeken om specifieke feiten te onderzoeken of te vervolgen, teaanvaarden dat een van hen beter in staat is bepaalde feiten te onderzoeken of te vervolgen,coördinerend op te treden, gemeenschappelijke onderzoeksteams op te richtenof informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de taken vereist is.

Eurojust zorgt voor informatie-uitwisseling tussen de bevoegde instanties en bevordert een optimale coördinatie en samenwerking. Daarnaast werkt Eurojust ook samen met het Europees justitieel netwerk, Europol en OLAF. Eurojust verleent logistieke steun en kan coördinatievergaderingen tussen justitiële en politie-instanties uit de verschillende landen organiseren en faciliteren om juridische en praktische problemen op te lossen.

Wie is wie bij Eurojust?

Eurojust telt 28 nationale leden, één uit elke EU-land. Zij worden overeenkomstig hun respectieve rechtsstelsels gedetacheerd en zijn permanent gevestigd in Den Haag. Deze nationale leden zijn hogere en ervaren officieren van justitie/parketmagistraten, rechters en politiefunctionarissen met gelijkwaardige bevoegdheden. Sommige nationale vertegenwoordigers worden bijgestaan door plaatsvervangers, assistenten of gedetacheerde nationale deskundigen.

Het College van Eurojust heeft José Luís Lopes da Mota (Portugal) tot voorzitter gekozen. De vicevoorzitters zijn Michèle Coninsx (België) en Raivo Sepp (Estland).

De nationale leden en het College worden bijgestaan door een administratie onder leiding van de administratief directeur. De administratie omvat:Begroting en financiën, College-secretariaat, Hoofd gegevensbescherming, Personeelszaken, Informatiemanagement, Juridische dienst, Pers en PR, en Veiligheid, Faciliteitenbeheer, Algemene diensten en evenementen.

Het secretariaat van het Europees justitieel netwerk (EJN) is bij Eurojust ondergebracht maar werkt als een afzonderlijke en autonome eenheid.

Eurojust is opgericht bij het Besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken ( PB L 63 van 6.3.2002)

Opgericht: 2002

Beheer: Michèle Coninsx,
Voorzitster;
Klaus Rackwitz,
Administratief directeur

Adres:
Postbus 16183
2500 BD Den Haag
Nederland

 Zie ook

  • Wie is wie bij de EU English (en)  

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?