You are here:

Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége

Mi az Eurojust?

Az Eurojust az Európai Unió által 2002-ben létrehozott szervezet, amely a tagállamok illetékes igazságügyi hatóságai közötti koordinációt ösztönzi és javítja a nyomozások és a büntetőeljárások terén.

Mi az Eurojust célja?

Az Eurojust célja a nemzeti hatóságok közötti koordináció ösztönzése és javítása a két vagy több uniós tagállamot érintő nyomozati és büntetőeljárások esetében. Munkája során a szervezet figyelembe veszi a tagállamok illetékes hatóságaitól beérkező kéréseket és a Szerződések keretében elfogadott jogszabályok által felhatalmazott testületektől (Európai Igazságügyi Hálózat, Europol, OLAF) kapott információkat.

Az Eurojust további célja az illetékes hatóságok közötti együttműködés javítása, különösen a kölcsönös nemzetközi jogsegély és az európai elfogatóparancs révén.

Az Eurojust támogatja az illetékes hatóságokat annak érdekében, hogy javuljon a nyomozati és büntetőeljárások hatékonysága.

A szervezet segítséget nyújt olyan nyomozati és büntetőeljárások során is, amelyek egy tagállamot és egy Unión kívüli országot érintenek, és támogatást biztosít azokban az eljárásokban, amelyek az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények kapcsán a tagállamok egyikének és a Bizottságnak a közreműködésével folynak.

Annak érdekében, hogy a bűnelkövetőket ténylegesen és gyorsan bíróság elé lehessen állítani, az Eurojust elősegíti a nemzeti nyomozó és bűnüldöző hatóságok munkáját a több tagállamot érintő súlyos bűncselekményekkel és a szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyekben (pl. terrorizmus, embercsempészet, kábítószer-csempészet, csalás, pénzmosás).

Hogyan működik az Eurojust?

Feladatait az Eurojust a tagországok által delegált tagjai révén vagy testületileg látja el.

Az Eurojust felkérheti az illetékes tagállami hatóságokat, hogy:

  • konkrét cselekmények tekintetében rendeljenek el nyomozást vagy büntetőeljárást;
  • fogadják el, hogy egyikük kedvezőbb helyzetben lehet ahhoz, hogy az adott cselekményekkel kapcsolatban nyomozást vagy büntetőeljárást indítson meg;
  • hangolják össze az illetékes hatóságok tevékenységét;
  • hozzanak létre közös nyomozócsoportot;
  • bocsássanak rendelkezésére minden olyan információt, amely feladatainak ellátásához szükséges.

Az Eurojust biztosítja az illetékes hatóságok közötti információcserét, és támogatja a hatóságokat a koordináció és együttműködés lehető leghatékonyabb megvalósításában. Munkája során az Eurojust együttműködik az Európai Igazságügyi Hálózattal, az Europollal és az OLAF-fal. A szervezet logisztikai támogatást nyújt partnereinek, és arra is módja van, hogy egyes jogi kérdések vagy gyakorlati problémák megoldása érdekében koordinációs értekezleteket készítsen elő vagy szervezzen meg különböző tagállamok igazságügyi és rendőri szervei között.

Ki kicsoda az Eurojust hivatalánál?

A szervezetbe minden uniós tagállam egy tagot delegál. A 28 nemzeti tagot, akik állandó megbízatást látnak el Hágában, saját jogrendszerükkel összhangban küldik ki a tagállamok. A nemzeti tagok tapasztalt, magas beosztású ügyészek, bírák vagy hasonló kompetenciákkal rendelkező rendőrtisztek; egyes tagok munkáját helyettesek, asszisztensek, illetve kihelyezett nemzeti szakértők támogatják.

A testület José Luís Lopes da Mota portugál tagot választotta elnökévé; az alelnöki tisztséget a belga és az észt tag, Michèle Coninsx és Raivo Sepp tölti be.

A nemzeti tagok és a testület egészének munkáját az igazgatási részleg segíti, melynek élén az adminisztratív igazgató áll. Az igazgatási részleg az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: költségvetés és pénzügy, titkárság, adatvédelmi képviselő hivatala, emberi erőforrások, információmenedzsment, jogi szolgálat, sajtó és médiakapcsolatok, biztonság, létesítménykezelés, általános szolgáltatások és rendezvények.

Az Európai Igazságügyi Hálózat titkársága ugyancsak az Eurojust igazgatási részlegénél nyert elhelyezést, ám attól független, önálló egységként funkcionál.

Az Eurojust alapító okirata a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló 2002. február 28-i tanácsi határozat ( HL L 63., 2002.03.06.).

Alapítás éve:  2002

Tisztségviselők: 
Michèle Coninsx,
Elnök;
Klaus Rackwitz,
Ügyvezető igazgató

Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége

Elérhetőségi adatok

Cím

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Linkek