You are here:

Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST)

Što je Eurojust?

Eurojust je tijelo Europske unije usnovano 2002. radi poticanja i poboljšanja koordinacije istraga i kaznenih progona među pravosudnim tijelima država članica Europske unije nadležnima za teške oblike prekograničnoga i organiziranoga kriminala.

Koji su ciljevi Eurojust-a?

U kontekstu istraga i kaznenih progona u koje su uključene više od dvije države članice, cilj je Eurojusta poticati i poboljšati koordinaciju među nacionalnim tijelima. Pri tome uzima u obzir sve zahtjeve koje upute nadležna tijela država članica kao i sve informacije koje dostavi svako tijelo ovlašteno u skladu s odredbama donesenima na temelju Ugovorâ (Europska pravosudna mreža, Europol i OLAF).

Jedan od ciljeva Eurojusta je i unaprijediti suradnju među nadležnim tijelima, posebno olakšavanjem provedbe međunarodne uzajamne pravne pomoći i izvršenja europskoga uhidbenog naloga.

Eurojust osim toga podupire nadležna tijela kako bi se poboljšala učinkovitost istraga i kaznenih progona.

Eurojust može pomagati u istragama i kaznenim progonima u koje su uključene država članica i država izvan EU-a ili država članica i Komisija kada se radi o kaznenim djelima koja utječu na financijske interese Europske zajednice.

Eurojust poboljšava djelotvornost nacionalnih istražnih i pravosudnih tijela kada su suočena sa slučajevima teških oblika prekograničnoga i organiziranoga kriminala, npr. terorizmom, trgovinom ljudima, nezakonitom trgovinom drogama, prijevarama i pranjem novca, kako bi se počinitelji brzo i učinkovito priveli pravdi.

Kako djeluje Eurojust?

Eurojust svoje dužnosti obavlja putem nacionalnih članova ili kao kolegij.

Eurojust ima ovlasti zatražiti od nacionalnih nadležnih tijela da: pokrenu istragu ili kazneni progon u vezi s određenim djelima, prihvate da je neko drugo tijelo u boljem položaju za pokretanje istrage ili kaznenoga progona u vezi s određenim djelima, koordiniraju rad nadležnih tijela, osnuju zajednički istažni tim ili dostave sve informacije potrebne za obavljanje zadataka toga tima.

Eurojust osigurava razmjenu informacija među nadležnim tijelima kao i najbolju moguću koordinaciju i suradnju među njima. Eurojust također surađuje s Europskom pravosudnom mrežom, Europolom i OLAF-om. Eurojust pruža logističku podršku te može organizirati ili potpomoći koordinacijske sastanke među pravosudnim i policijskim tijelima raznih država kako bi se riješili neki pravni ili praktični problemi.

Tko je tko u Eurojust-u?

Eurojust se sastoji od 28 nacionalnih članova, jednoga iz svake države članice EU-a. Nacionalni članovi upućuju se u skladu s pravnim sustavima svojih država. Stalno sjedište Eurojusta je u Haagu. Nacionalni članovi su viskopozicionirani, iskusni državni odvjetnici, suci ili policijski službenici s jednakim nadležnostima. Nekim nacionalnim članovima u radu pomažu zamjenici, pomoćnici ili upućeni nacionalni stručnjaci.

Kolegij Eurojusta izabrao je za predsjednika Joséa Luísa Lopesa da Motu, nacionalnoga člana iz Portugala. Za potpredsjednike su izabrani nacionalna članica iz Belgije Michèle Coninsx i nacionalni član iz Estonije Raivo Sepp.

Nacionalnim članovima i kolegiju u radu pomaže uprava na čelu s upravnim direktorom. Uprava se sastoji od odjela i službi: za proračun i financije, za zaštitu podataka, za ljudske resurse, za upravljanja informacijama, pravne službe, za odnose s javnošću, za sigurnost, za upravljanje objektima, za opće poslove i organizaciju događanja te tajništva kolegija.

Tajništvo Europske pravosudne mreže (EJN) smješteno je pri upravi Eurojusta, ali djeluje kao odvojeni i samostalni odjel.

Eurojust je osnovan Odlukom Vijeća od 28. veljače 2002. o osnivanju Eurojusta s ciljem jačanja borbe protiv teških oblika kriminala (SL L 63, 6.3.2002. Odaberi prijevod prethodne poveznice   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) PDF).

Godina osnivanja: 2002.

Uprava:

Aled Williams, predsjednik
Hans Jahreiss, upravni direktor

Jedinica Europske unije za pravosudnu suradnju

Kontaktni podaci

Adresa

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Faks
+31 70 412 50 05
PovezniceLinkovi