You are here:

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

Europeiska polisakademin för samman högre polistjänstemän från EU. De ska stimulera samarbetet om brottsbekämpning och upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten.

Cepol inrättades 2005 genom rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005. Sekretariatet ligger i Bramshill i Storbritannien, cirka sju mil från London. Varje år anordnar Cepol mellan 60 och 100 kurser, seminarier och konferenser. Evenemangen anordnas på medlemsländernas polishögskolor och omfattar en rad olika ämnen. Cepol har en årsbudget på 8,341 miljoner euro (2011).

Direktör för Cepols sekretariat är Ferenc Bánfi, som har utsetts för en fyraårsperiod som slutar i februari 2014. Han är ansvarig inför Cepols styrelse som består av företrädare för EU-länderna, vanligtvis rektorerna för de nationella polishögskolorna. Styrelseordförande är företrädaren för det aktuella ordförandelandet i EU. Styrelsen sammanträder i allmänhet fyra gånger per år. Den har inrättat fyra kommittéer:

  • Programkommittén
  • Budget- och förvaltningskommittén
  • Den strategiska kommittén
  • Utbildnings- och forskningskommittén

Kommittéerna får hjälp av arbetsgrupper, projektgrupper och undergrupper.

På Cepols sekretariat arbetar ungefär 30 personer som sköter det löpande arbetet. Sekretariatet är uppdelat i två avdelningar: den ena arbetar med utbildning, vetenskap, forskning och utveckling och den andra med administration.

Förkortningen Cepol står för det franska namnet Collège européen de police.

Direktör: Ferenc Bánfi. 

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

Kontakt

Adress

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tfn
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Länkar