Evropska policijska akademija

Evropska policijska akademija, CEPOL, povezuje visoke policijske uradnike po vsej Evropi in tako spodbuja čezmejno sodelovanje v boju proti kriminalu ter krepi vzdrževanje javne varnosti, reda in miru.

Akademija je bila ustanovljena kot agencija Evropske unije leta 2005 (Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005). Njen sekretariat je v angleškem mestu Bramshill, približno 70 km od Londona. CEPOL vsako leto organizira od 60 do 100 tečajev, seminarjev in konferenc. Usposabljanje, ki zajema različna področja, poteka na nacionalnih policijskih akademijah v državah članicah. Letni proračun Akademije je 8,341 milijona evrov (2011).

Sekretariat CEPOL vodi dr. Ferenc Bánfi, ki ima štiriletni mandat do februarja 2014. Direktor je odgovoren upravnemu svetu , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic EU, običajno direktorji nacionalnih policijskih ustanov za usposabljanje policijskih uradnikov. Predsednik upravnega sveta je zastopnik države članice, ki predseduje Svetu Evropske unije. Upravni svet se običajno sestane štirikrat na leto in ima štiri odbore:

  • Odbor za letni program,
  • Odbor za proračun in upravo,
  • Strateški odbor,
  • Odbor za usposabljanje in raziskave.

Pri delu odborov sodelujejo delovne skupine, projektne skupine in podskupine.

Približno 30 zaposlenih na sekretariatu dela v dveh enotah: oddelku za izobraževanje, znanost, raziskave in razvoj ter oddelku za splošne zadeve.

CEPOL je kratica francoskega naziva agencije „Collège européen de police“, ki v slovenščini pomeni Evropska policijska akademija.

Direktor: r. Ferenc Bánfi.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?