You are here:

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

Európska policajná akadémia zoskupuje vyšších policajných dôstojníkov z celej Európy s cieľom podporiť cezhraničnú spoluprácu v boji proti zločinu a pri udržiavaní verejnej bezpečnosti, práva a poriadku.

CEPOL bola ako agentúra Európskej únie (EÚ) založená v roku 2005 (rozhodnutím Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005). Jej sekretariát sídli v meste Bramshill (Spojené kráľovstvo), vzdialenom asi 70 km od centra Londýna. CEPOL organizuje ročne približne 60 až 100 kurzov, seminárov a konferencií. Tieto činnosti sa realizujú na štátnych policajných akadémiách v jednotlivých členských štátoch EÚ a pokrývajú široké spektrum tém. CEPOL má ročný rozpočet vo výške 8,341 miliónov EUR (2011).

Sekretariát CEPOL vedie jej riaditeľFerenc Bánfi, ktorého štvorročné funkčné obdobie končí vo februári 2014. Riaditeľ sa zodpovedá správnej rade, ktorá pozostáva zo zástupcov členských štátov EÚ, zvyčajne riaditeľov štátnych akadémií. Predseda správnej rady je zástupca štátu, ktorý predsedá Rade Európskej únie. Správna rada sa stretáva štyrikrát za rok v rámci štyroch výborov:

  • Výbor pre ročný program (VRP)
  • Rozpočtový a správny výbor (RSV)
  • Výbor pre stratégiu (VS)
  • Výbor pre odbornú prípravu a výskum (VOPV)

Výborom asistujú pracovné skupiny, projektové skupiny a podskupiny.

Sekretariát CEPOL zamestnáva asi 30-členný personál, ktorý vykonáva každodenné úlohy v rámci dvoch oddelení: oddelenia pre vzdelávanie, vedu, výskum a rozvoj a oddelenia pre podnikové služby.

Skratka Európskej policajnej akadémie CEPOL je odvodená od jej francúzskeho názvu „Collège européen de police“.

Riaditeľ: Dr. Ferenc Bánfi. 

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

Kontaktné údaje

Adresa

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Odkazy