You are here:

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

De Europese Politieacademie (EPA) brengt hoge leidinggevende politiefunctionarissen met elkaar in contact om de internationale samenwerking te bevorderen bij criminaliteitsbestrijding, bescherming van de openbare veiligheid en handhaving van recht en orde.

De EPA werd in 2005 bij Besluit 2005/681/JBZ als een agentschap van de Europese Unie (EU) opgericht. Het secretariaat is gevestigd te Bramshill (Verenigd Koninkrijk) op ongeveer 70 km van het centrum van Londen. Jaarlijks organiseert de EPA 60 à 100 opleidingen, seminars en conferenties. De activiteiten vinden plaats in de nationale politiescholen van de EU-landen en hebben betrekking op zeer uiteenlopende onderwerpen. De EPA beschikt over een jaarlijks budget van ongeveer 8,341 miljoen euro (2011).

Het secretariaat van de EPA staat onder leiding van directeur dr. Ferenc Bánfi, die is aangesteld voor een periode van vier jaar die in februari 2014 afloopt. De directeur is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur, die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de EU-landen, doorgaans de directeurs van de nationale politiescholen. De raad van bestuur wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het land dat voorzitter is van de Raad van de Europese Unie. De raad van bestuur vergadert in principe vier keer per jaar en heeft vier comités opgericht:

  • Comité voor het jaarprogramma
  • Comité voor begroting en administratie
  • Comité voor strategie
  • Comité voor opleiding en onderzoek

De comités worden ondersteund door werkgroepen, projectgroepen en subgroepen.

Het EPA-secretariaat beschikt voor de dagelijkse werkzaamheden over ongeveer 30 personeelsleden, in twee afdelingen: de afdeling Leren, wetenschap, onderzoek en ontwikkeling en de afdeling Zakelijke diensten.

In het Frans en het Engels draagt de EPA de naam "CEPOL", een afkorting van de Franse benaming "Collège européen de police".

Directeur: Dr. Ferenc Bánfi. 

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

Contact

Adres

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Links