You are here:

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

Europos policijos koledžas (CEPOL) jungia visų Europos šalių vyresniuosius policijos pareigūnus ir skatina juos bendradarbiauti kovojant su nusikalstamumu, užtikrinant visuomenės saugumą, teisinę valstybę ir viešąją tvarką.

CEPOL įsteigtas 2005 m. kaip Europos Sąjungos agentūra (2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimu 2005/681/JHA). CEPOL sekretoriatas yra Bremshilyje (Jungtinėje Karalystėje), maždaug 70 km nuo centrinio Londono. CEPOL kiekvienais metais rengia apie 60–100 mokymo kursų, seminarų ir konferencijų. Visi šie įvairiausiomis temomis organizuojami renginiai vyksta valstybių narių nacionaliniuose policijos pareigūnų mokymo koledžuose. CEPOL metinis biudžetas – 8,341 mln. EUR (2011 m.)

CEPOL sekretoriatui vadovauja direktorius Dr. Ferencas Bánfi, kurio ketverių metų kadencija baigsis 2014 m. vasario mėn. Direktorius atskaitingas CEPOL valdybai, sudarytai iš ES valstybių narių atstovų, paprastai nacionalinių mokymo institutų direktorių. Valdybos pirmininkas yra Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovas. Valdyba paprastai renkasi keturis kartus per metus. Ji yra įsteigusi keturis komitetus:

  • Metinės programos komitetą (APC)
  • Biudžeto ir administracijos komitetą (BAC)
  • Strategijos komitetą (SC)
  • Mokymo ir mokslinių tyrimų komitetą (TRC)

Komitetams padeda darbo grupės, projektų grupės ir pogrupiai.

CEPOL sekretoriatas turi apie 30 darbuotojų, kurie dirba dviejuose skyriuose: Mokymo, mokslo, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros skyriuje ir Bendrųjų paslaugų skyriuje.

Pavadinimas CEPOL – prancūziško pavadinimo „Collège européen de police“ (Europos policijos koledžas) akronimas.

Direktorius: Dr. Ferenc Bánfi.

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

Kontaktai

Adresas

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Nuorodos