You are here:

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) az uniós tagországok vezető beosztású rendőrtisztjei számára nyújt együttműködési lehetőséget. Célja, hogy ösztönözze a határokon átívelő kooperációt a bűnüldözés elleni harc, illetve a közbiztonság és közrend fenntartására irányuló tevékenységek terén.

Az intézmény 2005-ben jött létre az Európai Unió Tanácsa 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB határozatával. Az Európai Unió ügynökségeként működő szervezet titkársága az egyesült királyságbeli Bramshillben található, Londontól mintegy 70 kilométerre. A CEPOL évente 60–100 tanfolyamot, szemináriumot és konferenciát szervez. Az ügynökség által kezdeményezett tevékenységeket, amelyek számos területet felölelnek, a tagállamok rendőrtiszti főiskoláinak segítségével hajtják végre. A CEPOL éves költségvetése 2011-ben 8,341 millió euró.

A CEPOL titkárságának igazgatója dr. Bánfi Ferenc. Megbízatása, mely négy évre szól, 2014 februárjában jár le. Az igazgató az uniós tagállamok képviselőiből – rendszerint a tagállami rendőrtiszti főiskolák vezetőiből – álló igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel. Az igazgatótanács elnöke az Európai Unió elnökségét adó ország képviselője. Az igazgatótanács rendszerint évente négy alkalommal ül össze. Munkáját négy bizottság segíti:

  • Éves Program Bizottsága (APC)
  • Költségvetési és Igazgatási Bizottság (BAC)
  • Stratégiai Bizottság (SC)
  • Képzési és Kutatási Bizottság (TRC)

A bizottságok munkáját munkacsoportok, projektcsoportok és alcsoportok támogatják.

A titkárság kb. 30 alkalmazottat foglalkoztat, akik két osztály – a tanulással, tudománnyal, kutatással és fejlesztéssel, valamint az adminisztratív szolgáltatásokkal foglalkozó osztály – keretében látják el a szervezet működtetésével kapcsolatos napi feladatokat.

A CEPOL a francia „Collège européen de police” (Európai Rendőrfőiskola) elnevezésből alkotott mozaikszó.

Igazgató: Dr. Bánfi Ferenc

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)

Kapcsolatfelvétel

Cím

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Linkek