An Coláiste Eorpach Póilíneachta

Tugann An Coláiste Eorpach Póilíneachta - CEPOL, póilíní sinsearacha ar fud na hEorpa le chéile, agus é mar aidhm acu comhar trasteorann sa chomhrac i gcoinne na coireachta, agus cothabháil na slandála poiblí agus an oird phoiblí, a spreagadh.

Bunaíodh mar ghníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) in 2005 í (Cinneadh 2005/681/JHA ón gComhairle an 20 Meán Fómhar 2005 English) agus tá Rúnaíocht CEPOL lonaithe i mBramshill sa Ríocht Aontaithe, timpeall 70km ó lár chathair Londan. Eagraíonn CEPOL idir 60-100 cúrsa, seimineár agus comhdháil in aghaidh na bliana. Cuirtear na gníomhachtaí i bhfeidhm sna Coláistí Náisiúnta um Oiliúiúnt Póilíní sna Ballstáit agus folaíonn na gníomhaíochtaí réimse leathan topaicí . Tá buiséid bliantúil de 8,341 milliún euro ag CEPOL (2011).

Bainistíonn an Stiúrthóir Dr Ferenc Bánfi Rúnaíocht an CEPOL, a ceapadh ar feadh tréimhse ceithre bliana, chríochnóidh Feabhra 2014. Tá an Stiúrthóir cuntasach chuig Bord Stiúrtha CEPOL, atá comhdhéanta d’ionadaithe ó Bhallstáit an AE agus is Stiúrthóirí ar na hinstidiúdaí oiliúna náistiúnta de gnáth iad. Is ionadaí é Cathaoirleach an Bhoird Rialaithe den Bhallstát a bhfuil Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh aige. Tagann an Bord Rialaithe le chéile ceithre huaire sa bhliain agus tá ceithre choiste bunaithe acu.

  • Coiste don Chlár Bliantúil (APC)
  • Coiste Buiséadach agus Riaracháin (BAC)
  • Coiste na Stráitéise (SC)
  • Coiste Taighde do Thraenáil agus Stráitéis (TRC)

Faigheann na coistí tacaíocht ó Ghrúpaí Oibre, ó Ghrúpaí Tionscadail, agus ó Fho-ghrúpaí.

Tá thart ar 30 ball foirne i Rúnaíocht CEPOL, a bhíonn ag obair ar thascanna laethúla taobh istigh de dhá aonad: Aonad don Fhoghlaim, d’Eolaíocht, do Thaighde agus Forbairt, agus Aonad do Sheirbhísí Corparáideacha.

Is acrainm Fraincíse é CEPOL agus ciallaíonn sé Collège européen de police – Coláiste Eorpach na bPóilíní as Gaeilge.

Stiúrthóir: Dr. Ferenc Bánfi.

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?