You are here:

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL)

Tugann An Coláiste Eorpach Póilíneachta - CEPOL, póilíní sinsearacha ar fud na hEorpa le chéile, agus é mar aidhm acu comhar trasteorann sa chomhrac i gcoinne na coireachta, agus cothabháil na slandála poiblí agus an oird phoiblí, a spreagadh.

Bunaíodh mar ghníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) in 2005 í (Cinneadh 2005/681/JHA ón gComhairle an 20 Meán Fómhar 2005 Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ) agus tá Rúnaíocht CEPOL lonaithe i mBramshill sa Ríocht Aontaithe, timpeall 70km ó lár chathair Londan. Eagraíonn CEPOL idir 60-100 cúrsa, seimineár agus comhdháil in aghaidh na bliana. Cuirtear na gníomhachtaí i bhfeidhm sna Coláistí Náisiúnta um Oiliúiúnt Póilíní sna Ballstáit agus folaíonn na gníomhaíochtaí réimse leathan topaicí . Tá buiséid bliantúil de 8,341 milliún euro ag CEPOL (2011).

Bainistíonn an Stiúrthóir Dr Ferenc Bánfi Rúnaíocht an CEPOL, a ceapadh ar feadh tréimhse ceithre bliana, chríochnóidh Feabhra 2014. Tá an Stiúrthóir cuntasach chuig Bord Stiúrtha CEPOL, atá comhdhéanta d’ionadaithe ó Bhallstáit an AE agus is Stiúrthóirí ar na hinstidiúdaí oiliúna náistiúnta de gnáth iad. Is ionadaí é Cathaoirleach an Bhoird Rialaithe den Bhallstát a bhfuil Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh aige. Tagann an Bord Rialaithe le chéile ceithre huaire sa bhliain agus tá ceithre choiste bunaithe acu.

  • Coiste don Chlár Bliantúil (APC)
  • Coiste Buiséadach agus Riaracháin (BAC)
  • Coiste na Stráitéise (SC)
  • Coiste Taighde do Thraenáil agus Stráitéis (TRC)

Faigheann na coistí tacaíocht ó Ghrúpaí Oibre, ó Ghrúpaí Tionscadail, agus ó Fho-ghrúpaí.

Tá thart ar 30 ball foirne i Rúnaíocht CEPOL, a bhíonn ag obair ar thascanna laethúla taobh istigh de dhá aonad: Aonad don Fhoghlaim, d’Eolaíocht, do Thaighde agus Forbairt, agus Aonad do Sheirbhísí Corparáideacha.

Is acrainm Fraincíse é CEPOL agus ciallaíonn sé Collège européen de police – Coláiste Eorpach na bPóilíní as Gaeilge.

Stiúrthóir: Dr. Ferenc Bánfi.

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL)

Teagmháil

Seoladh

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Teileafón
+36 1 803 8030/8031
Facs
+36 1 803 8032
Naisc