You are here:

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)

Euroopan poliisiakatemia CEPOL tukee EU:n jäsenvaltioiden ylempien poliisiviranomaisten rajatylittävää yhteistyötä rikollisuuden torjunnassa sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä.

CEPOL on vuonna 2005 perustettu EU:n erillisvirasto (neuvoston päätös 2005/681/YOS, 20.9.2005), jonka sihteeristö sijaitsee Bramshillissä Englannissa n. 70 km Lontoon keskustasta. CEPOL järjestää vuosittain noin 60–100 kurssia, seminaaria ja konferenssia. Koulutus, joka kattaa monia eri aiheita, järjestetään jäsenvaltioiden omissa poliisikouluissa. CEPOLin vuosibudjetti on 8,341 miljoonaa euroa (2011).

CEPOLin sihteeristöä johtaa Ferenc Bánfi, jonka nelivuotiskausi päättyy helmikuussa 2014. Johtaja vastaa toiminnastaan CEPOLin hallintoneuvostolle, joka koostuu EU:n jäsenvaltioiden edustajista, jotka ovat yleensä kansallisten koulutuslaitosten johtajia. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaan edustaja. Hallintoneuvosto kokoontuu tavallisesti neljä kertaa vuodessa. Se on perustanut neljä komiteaa:

  • vuotuinen ohjelmakomitea(APC)
  • budjetti- ja hallintokomitea (BAC)
  • strategiakomitea (SC)
  • koulutus- ja tutkimuskomitea (TRC)

Komiteoiden työtä tukevat työryhmät, hankeryhmät ja alaryhmät.

CEPOLin sihteeristö (noin 30 henkilöä) huolehtii päivittäisistä tehtävistä. Sihteeristö jakaantuu koulutus-, tutkimus- ja kehitysosastoon sekä hallinto- ja yrityspalveluosastoon (Corporate Services).

CEPOL-lyhenne tulee viraston ranskankielisestä nimestä Collège européen de police, suomeksi Euroopan poliisiakatemia.

Johtaja: Ferenc Bánfi. 

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)

Yhteystiedot

Osoite

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

P.
+36 1 803 8030/8031
F.
+36 1 803 8032
Linkit