Evropská policejní akademie

EPA – Evropská policejní akademie sdružuje vyšší policejní důstojníky z celé Evropy s cílem podporovat mezinárodní spolupráci v boji proti trestné činnosti a při zajišťování veřejné bezpečnosti a pořádku.

EPA byla založena v roce 2005 jako agentura Evropské unie ( rozhodnutím Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005) a její sekretariát sídlí v Bramshillu asi 70 km od Londýna. Ročně akademie pořádá 60 až 100 kurzů, seminářů a konferencí. Akce pořádají policejní akademie členských států a týkají se širokého spektra témat. Akademie EPA disponuje ročním rozpočtem ve výši 8,341 milionu eur (2011).

V čele sekretariátu EPA stojí ředitel Ferenc Bánfi, který byl jmenován na čtyřleté období do února 2014. Ředitel je odpovědný správní radě, v níž zasedají zástupci členských států EU, obvykle ředitelé vnitrostátních policejních akademií. Správní radě předsedá vždy zástupce země aktuálně předsedající v Radě EU. Správní rada má čtyři pravidelná zasedání ročně a v jejím rámci fungují čtyři výbory:

  • Výbor pro roční program (APC)
  • Výbor pro rozpočet a administrativu (BAC)
  • Výbor pro strategii (SC)
  • Výbor pro vzdělávání a výzkum (TRC)

Výborům jsou nápomocny pracovní skupiny, projektové skupiny a podskupiny.

Sekretariát EPA má okolo 30 zaměstnanců a dělí se na dva odbory: odbor vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvoje a odbor vnitřních služeb.

Mezinárodní zkratka Evropské policejní akademie „CEPOL“ pochází z francouzského názvu „Collège européen de police“.

Ředitel: Dr. Ferenc Bánfi.

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?