Detsentraliseeritud asutused: 2012. aasta ümberkorraldused

Kuna detsentraliseeritud asutused on aastate jooksul loodud eraldi, lähtudes üksikute poliitikavaldkondade konkreetsetest vajadustest, on nad tegutsenud väga erinevates tingimustes. 2012. aastal parandas EL olukorda, võttes vastu tervikliku juhtpõhimõtete kogumi, nn ühise lähenemisviisi, et suurendada asutuste sidusust, tõhusust ja vastutust.

See raamistik valmis asutuste juhtimise, toimimise ja järelevalveELi töörühma teostatud analüüsi tulemusena. Analüüs põhines mitmel aruandel ja uurimusel, sh põhjalikul välishindamisel.

Taustdokumendid

 • Tegevuskava ELi detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühise lähenemisviisi järelmeetmete kohta (19. detsember 2012) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • Ühisavaldus ja ühine lähenemisviis (parlament, nõukogu ja komisjon, 2012) pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Pressiteade – ELi ametid: uus lähenemisviis (2012) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Kokkuvõte ja väljavaated pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Järeldused süsteemi tasandil pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Tulemused ametite tasandil pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Hindamismeetod pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • „Ameti” määratlemine ja liigitus pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Ametite loomine pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Ametite asukoht ja asukohariigi roll pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Ametite tegevuse lõpetamine pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Haldusnõukogu – koosseis ja nimetamine pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Haldusnõukogu – roll ja toimimine pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Direktor – ametisse nimetamine ja ametist vabastamine pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Direktor – ülesanded ja kohustused pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Teaduskomiteed pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Apellatsiooninõukogud pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • Ametisisesed organid, mis koordineerivaid suhteid riiklike ametiasutustega pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • Ametite halduslik sõltumatus pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Iga-aastane tööprogramm pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Mitmeaastane programmitöö pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Personalipoliitika pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Ametite ühine halduslik toetamine pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • ELi salastatud teabe vahetamine pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Rahvusvahelised küsimused pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Teavitusstrateegia pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Ametite rahastamine ja eelarvetulud pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Tegevuspõhine eelarvestamine pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Eelarvemenetlus – kolme institutsiooni roll pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Personalipoliitika kava pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Finantsmääruse rakendamine ametite poolt pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Aruandlusnõuded ja -protsessid pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Siseaudit pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Välisaudit pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Eelarve täitmise kinnitamine pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • Ametite hindamine pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • Läbipaistvus ja suhted sidusrühmadega pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Komisjoni roll pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Euroopa Parlamendi roll pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Nõukogu roll pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Komisjoni teatis – Euroopa ametid: edasised sammud (2008)

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?