Decentraliserade byråer – översynen 2012

De decentraliserade byråerna har upprättats undan för undan för att tillgodose enskilda akuta politiska behov. De har därför verkat under skilda förutsättningar. År 2012 antog EU en rad vägledande principer för att göra byråerna mer enhetliga, effektiva och öppna för insyn.

De nya principerna bygger på resultaten från en arbetsgrupp som analyserat byråernas styrelseformer, drift och tillsyn. Analysen bygger i sin tur på flera rapporter och studier, bland annat en omfattande extern utvärdering.

Bakgrundsmaterial

 • Lägesrapport över genomförandet av den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade organ (24.04.2015)
  • Kommissionens lägesrapport om genomförandet av den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade byråer (10 december 2013) pdf - 102 KB [102 KB] English (en)
  • Riktlinjer med standardbestämmelser för överenskommelser om säte för EU:s decentraliserade byråer pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
  • Kommunikationshandbok för EU:s decentraliserade byråer pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
  • Riktlinjer för att förebygga och hantera intressekonflikter vid EU:s decentraliserade byråer pdf - 193 KB [193 KB] English (en)
  • Analys av möjligheten att inrätta en öronmärkt reservfond för delvis självfinansierade byråer pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Riktlinjer – resultatbudgetering och decentraliserade byråer pdf - 188 KB [188 KB] English (en)
 • Färdplan för uppföljningen av den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade byråer (19 december 2012) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • Gemensamt uttalande om decentraliserade organ (parlamentet, rådet och kommissionen, 2012) pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)
 • Pressmeddelande – översyn av EU-byråerna (2012) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Sammanfattning och framtidsutsikter pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Slutsatser på systemnivå pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Slutsatser om enskilda byråer pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Utvärderingsmetod pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • Definition och klassificering av ”byrå” pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Inrättande av byråer pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Byråernas säte och värdlandets roll pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Avveckling av byråer pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Styrelsen – sammansättning och utnämning pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Styrelsen – uppgift och funktionssätt pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Direktören – tillsättning och avsättning pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Direktören – uppgifter, skyldigheter och ansvar pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Vetenskapliga kommittéer pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Överklagandenämnder pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • Byråernas interna enheter som samordnar förbindelserna med nationella myndigheter pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • Byråernas administrativa självständighet pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Årligt arbetsprogram pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Fleråriga planer pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Personalpolitik pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Gemensamt administrativt stöd till byråerna pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • Utbyte av sekretessbelagda EU-uppgifter pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Internationella frågor pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Kommunikationsstrategi pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Byråernas finansiering och budgetinkomster pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Verksamhetsbaserad budgetering pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Budgetförfarandet – de tre institutionernas roll pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Plan för personalpolitiken pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Byråernas genomförande av budgetförordningen pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Rapportering – skyldigheter och förfaranden pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Internrevision pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Externrevision pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Beviljande av ansvarsfrihet pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • Utvärdering av byråerna pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • Öppenhet och kontakter med berörda aktörer pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Kommissionens roll pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Europaparlamentets roll pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Rådets roll pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Kommissionens meddelande – EU:s tillsynsmyndigheter – mot en gemensam ansats (2008)

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?