Decentralizirane agencije: prenova 2012

Agencije so ustanavljali po potrebi in postopoma več let, da bi tako izpolnili različne politične potrebe, zato delujejo pod zelo različnimi pogoji. EU je leta 2012 sprejela celovit svežej smernic – poimenovan „skupni pristop“ – da bi odpravila te razlike in dosegla večjo usklajenost, učinkovitost in odgovornost agencij.

Novi pristop je posledica analize upravljanja, delovanja in nadzora nad agencijami, ki jo je na podlagi številnih poročil in študij, vključno s celovito zunanjo oceno, opravila delovna skupina EU.

Referenčni dokumenti

 • Poro č ilo o napredku glede izvajanja skupnega pristopa za decentralizirane agencije EU (24.04.2015)
  • Poročilo Komisije o napredku 2013 v zvezi z izvajanjem skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam EU (10. december 2013) pdf - 102 KB [102 KB] English (en)
  • Smernice s standardnimi določbami za sporazume o sedežu decentraliziranih agencij EU pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
  • Informativni priročnik za decentralizirane agencije EU pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
  • Smernice za preprečevanje in reševanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU pdf - 193 KB [193 KB] English (en)
  • Analitični dokument o možnosti oblikovanja omejenega namenskega sklada za agencije, ki se deloma financirajo same pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Smernice – ciljno usmerjeni proračun in decentralizirane agencije pdf - 188 KB [188 KB] English (en)
 • Časovnica ukrepov v zvezi s skupnim pristopom k decentraliziranim agencijam EU (19. december 2012) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • Skupna izjava in skupni pristop (Parlament, Svet in Komisija, 2012) pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)
 • Sporočilo za javnost – nov pristop za agencije EU (2012) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Zbirni pregled in pričakovanja pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Sklepne ugotovitve na sistemski ravni pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Ugotovitve na ravni agencij pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Metoda ocenjevanja pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • Opredelitev in razvrstitev agencije pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Ustanovitev agencij pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Sedež in status agencij v državi gostiteljici pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Zaprtje agencij pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Upravni odbor – sestava in imenovanje pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Upravni odbor – vloga in delovanje pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Direktor – imenovanje in odpoved pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Direktor – naloge, dolžnosti in odgovornosti pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Znanstveni odbori pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Komisije za pritožbe pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • Notranja organizacija in koordinacija z nacionalnimi organi pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • Upravna samostojnost agencij pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Letni delovni program pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Večletno načrtovanje pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Politika kadrovanja pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Enotna administrativna pomoč agencijam pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • Izmenjava zaupnih informacij EU pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Mednarodna vprašanja pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Komunikacijska strategija pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Financiranje in proračunski prihodki agencij pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Oblikovanje proračuna po dejavnostih pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Proračunski postopek – vloga treh institucij pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Načrt kadrovske politike pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Izvajanje finančne uredbe v agencijah pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Zahteve in postopki poročanja pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Notranja revizija pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Zunanja revizija pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Razrešnica pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • Ocena agencij pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • Preglednost/Odnosi z deležniki pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Vloga Komisije pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Vloga Evropskega parlamenta pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Vloga Sveta pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Strateški dokument Komisije – Evropske agencije: smernice za prihodnost (2008)

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?