You are here:

Decentralizirane agencije: prenova 2012

Agencije so ustanavljali po potrebi in postopoma več let, da bi tako izpolnili različne politične potrebe, zato delujejo pod zelo različnimi pogoji. EU je leta 2012 sprejela celovit svežej smernic – poimenovan „skupni pristop“ – da bi odpravila te razlike in dosegla večjo usklajenost, učinkovitost in odgovornost agencij.

Novi pristop je posledica analize upravljanja, delovanja in nadzora nad agencijami, ki jo je na podlagi številnih poročil in študij, vključno s celovito zunanjo oceno, opravila delovna skupina EU.

Referenčni dokumenti