You are here:

Decentralizované agentúry: revízia 2012

Keďže decentralizované agentúry boli postupne zriadené na individuálnom základe a podľa potreby reagovať na jednotlivé vznikajúce politické požiadavky, fungovali v rôznych podmienkach. V záujme posilnenia súdržnosti, účinnosti a zodpovednosti agentúr Európska únia v roku 2012 prijala komplexný súbor hlavných zásad nazvaný „Spoločný prístup“, aby medzi nimi odstránila najmarkantnejšie rozdiely.

Tento nový rámec bol výsledkom analýzy riadenia, fungovania a dohľadu založenej na niekoľkých správach, štúdiách a komplexných externých hodnoteniach, ktorú vypracovala pracovná skupina EÚ.

Referenčné dokumenty