Decentralizované agentúry: revízia 2012

Keďže decentralizované agentúry boli postupne zriadené na individuálnom základe a podľa potreby reagovať na jednotlivé vznikajúce politické požiadavky, fungovali v rôznych podmienkach. V záujme posilnenia súdržnosti, účinnosti a zodpovednosti agentúr Európska únia v roku 2012 prijala komplexný súbor hlavných zásad nazvaný „Spoločný prístup“, aby medzi nimi odstránila najmarkantnejšie rozdiely.

Tento nový rámec bol výsledkom analýzy riadenia, fungovania a dohľadu založenej na niekoľkých správach, štúdiách a komplexných externých hodnoteniach, ktorú vypracovala pracovná skupina EÚ.

Referenčné dokumenty

 • Správa o pokroku v uplatňovaní spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ (24.04.2015)
  • Správa Komisie o pokroku pri vykonávaní spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ za rok 2013 (10. december 2013) pdf - 102 KB [102 KB] English (en)
  • Usmernenia obsahujúce štandardné ustanovenia pre dohody o sídlach decentralizovaných agentúr EÚ pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
  • Komunikačná príručka pre decentralizované agentúry EÚ pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
  • Usmernenia v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov v rámci decentralizovaných agentúr EÚ pdf - 193 KB [193 KB] English (en)
  • Analýza možnosti vytvorenia obmedzeného a oddeleného rezervného fondu pre čiastočne samofinancované agentúry pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Usmernenia – rozpočtovanie podľa výsledkov a decentralizované agentúry pdf - 188 KB [188 KB] English (en)
 • Pracovný program pre následné opatrenia k spoločnému prístupu, ktorý sa týka decentralizovaných agentúr EÚ (19. december 2012) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • Spoločné vyhlásenie a jednotný prístup (Parlament, Rada a Komisia, 2012) pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Tlačová správa – reorganizácia agentúr EÚ (2012) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Zhrnutie a perspektívy pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Závery na systémovej úrovni pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Hodnotenia agentúr pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Metóda hodnotenia pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • Definícia a klasifikácia agentúr pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Vytváranie agentúr pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Sídla agentúr a úloha hostiteľskej krajiny pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Ukončenie činnosti agentúr pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Správna rada – zloženie a menovanie pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Správna rada – úloha a fungovanie pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Riaditeľ – vymenovanie a odvolanie z funkcie pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Riaditeľ – úlohy, povinnosti a zodpovednosť pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Vedecké výbory pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Odvolacie rady pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • Interné orgány agentúr, ktoré koordinujú vzťahy s vnútroštátnymi orgánmi pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • Administratívna autonómia agentúr pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Ročný pracovný program pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Tvorba viacročných programov pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Personálna politika pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Spoločná administratívna podpora agentúr pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • Výmena utajovaných informácií pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Medzinárodné otázky pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Komunikačná stratégia pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Financovanie agentúr a ich rozpočtové príjmy pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Zostavovanie rozpočtu podľa činností pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Rozpočtový postup – úloha troch inštitúcií pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Plán zamestnaneckej politiky pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Vykonávanie finančného nariadenia agentúrami pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Podávanie správ – požiadavky a postupy pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Vnútorný audit pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Vonkajší audit pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Schválenie účtovnej závierky pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • Hodnotenie agentúr pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • Transparentnosť a vzťahy so zainteresovanými subjektmi pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Úloha Komisie pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Úloha Európskeho parlamentu pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Úloha Rady pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Oznámenie Komisie – európske agentúry: ďalší postup (2008)

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?