Agencje zdecentralizowane: reforma z 2012 r.

Ponieważ zdecentralizowane agencje powoływane były osobno, w odpowiedzi na konkretne potrzeby, działają one w dość zróżnicowanych warunkach. W 2012 r. UE zaradziła tej sytuacji poprzez przyjęcie kompleksowych zasad przewodnich opartych na tzw. wspólnym podejściu, aby zapewnić większą spójność i efektywność funkcjonowania agencji oraz zwiększyć ich odpowiedzialność za podejmowane działania.

Nowe ramy działalności są wynikiem analizy dokonanej przez grupę roboczą ds. zarządzania agencjami oraz ich funkcjonowania i nadzorowania w oparciu o szereg sprawozdań i badań, w tym kompleksową ocenę zewnętrzną.

Dokumenty referencyjne

 • Sprawozdanie z postępów w zakresie wdrażania wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji UE (24.04.2015)
  • Sprawozdanie Komisji z postępów prac nad realizacją wspólnego podejścia dotyczącego zdecentralizowanych agencji UE (10 grudnia 2013 r.) pdf - 102 KB [102 KB] English (en)
  • Wytyczne odnoszące się do standardowych przepisów dotyczących umów w sprawie siedzib zdecentralizowanych agencji UE pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
  • Przewodnik dotyczący komunikacji w odniesieniu do zdecentralizowanych agencji UE pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
  • Wytyczne dotyczące zapobiegania konfliktom interesów w zdecentralizowanych agencjach UE oraz postępowania w przypadku ich wystąpienia pdf - 193 KB [193 KB] English (en)
  • Opracowanie analityczne dotyczące możliwości utworzenia ograniczonego, wyodrębnionego funduszu rezerwowego dla agencji częściowo utrzymujących się ze środków własnych pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Wytyczne – budżetowanie zadaniowe a agencje zdecentralizowane pdf - 188 KB [188 KB] English (en)
 • Plan działania na rzecz realizacji wspólnego podejścia dotyczącego zdecentralizowanych agencji UE (19 grudnia 2012 r.) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • Wspólne oświadczenie i wspólne podejście (Parlament Europejski, Rada i Komisja, 2012 r.) pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Komunikat prasowy – przegląd dotyczący agencji UE (2012 r.) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Podsumowanie i perspektywy pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Wnioski na poziomie systemu pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Ustalenia na poziomie agencji pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Metoda oceny pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • Definicja i klasyfikacja agencji pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Tworzenie agencji pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Siedziba agencji i rola państwa, w którym się znajduje pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Rozwiązywanie agencji pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Zarząd – skład i powoływanie pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Zarząd – rola i funkcjonowanie pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Dyrektor – mianowanie i odwoływanie pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Dyrektor – zadania, obowiązki, zakres odpowiedzialności pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Komitety naukowe pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Komisje odwoławcze pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • Organy wewnętrzne agencji ds. koordynacji współpracy z władzami krajowymi pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • Autonomia agencji w zakresie administracji pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Roczny program prac pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Programowanie wieloletnie pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Polityka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Wspólne wsparcie administracyjne dla agencji pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • Wymiana unijnych informacji niejawnych pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Sprawy międzynarodowe pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Strategia w dziedzinie komunikacji pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Finansowanie i dochody budżetu agencji pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Budżet zadaniowy pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Procedura budżetowa – rola trzech instytucji pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Plan polityki kadrowej pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Wykonania rozporządzenia finansowego przez agencje pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Wymogi i procedury w zakresie sprawozdawczości pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Audyt wewnętrzny pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Audyt zewnętrzny pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Absolutorium pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • Ocena agencji pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • Przejrzystość/kontakty z zainteresowanymi stronami pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Rola Komisji pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Rola Parlamentu Europejskiego pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Rola Rady pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Dokument programowy Komisji – Przyszłość unijnych agencji: dalsze działania (2008 r.)

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?