Gedecentraliseerde agentschappen: Nieuwe aanpak 2012

Omdat de gedecentraliseerde agentschappen door de jaren heen apart zijn opgericht om allerlei redenen, hebben zij onder zeer uiteenlopende omstandigheden en volgens verschillende regels moeten werken. In 2012 heeft de EU de regels gestroomlijnd en zo gezorgd voor een "gemeenschappelijke aanpak" met meer coherentie, efficiëntie en verantwoording.

Dit was het resultaat van een analyse door een EU-werkgroep van de governance, werking en opzet van de agentschappen op basis van verslagen en studies, inclusief een uitgebreide externe evaluatie.

Achtergronddocumenten

 • Voortgangsverslag over de uitvoering van de gemeenschappelijke aanpak voor gedecentraliseerde EU - agentschappen (24.04.2015)
  • Voortgangsverslag van de Commissie over de uitvoering van de gemeenschappelijke aanpak voor gedecentraliseerde EU-agentschappen (10 december 2013) pdf - 102 KB [102 KB] English (en)
  • Richtsnoeren met standaardbepalingen voor vestigingsovereenkomsten van gedecentraliseerde EU-agentschappen pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
  • Communicatiehandboek voor de gedecentraliseerde EU-agentschappen pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
  • Richtsnoeren voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten binnen gedecentraliseerde EU-agentschappen pdf - 193 KB [193 KB] English (en)
  • Analyseverslag over de mogelijkheid om een beperkt speciaal reservefonds te creëren voor deels zichzelf financierende agentschappen pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Richtsnoeren - prestatiebegroting en gedecentraliseerde agentschappen pdf - 188 KB [188 KB] English (en)
 • Stappenplan voor de follow-up van de gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde agentschappen (19 december 2012) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • Gezamenlijke verklaring en gemeenschappelijke aanpak (Parlement, Raad en Commissie 2012) pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Persbericht: Nieuwe aanpak EU-agentschappen (2012) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Samenvatting en vooruitzichten pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Conclusies op systeemniveau pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Conclusies op het niveau van de agentschappen pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Evaluatiemethode pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • Definitie en classificering van agentschappen pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Oprichting van agentschappen pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Zetel van het agentschap en rol van het gastland pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Opheffing van agentschappen pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Raad van beheer: samenstelling en benoeming pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Raad van beheer: rol en werking pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Directeur: benoeming en ontslag pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Directeur: taken, bevoegdheden pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Wetenschappelijke comités pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Kamers van beroep pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • Interne regelingen van de agentschappen ter coördinatie van de betrekkingen met nationale autoriteiten pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • Bestuurlijke autonomie van agentschappen pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Jaarlijks werkprogramma pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Meerjarenprogrammering pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Personeelsbeleid pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Gemeenschappelijke administratieve ondersteuning voor de agentschappen pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • Uitwisseling van vertrouwelijke EU-informatie pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Internationale zaken pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Communicatiestrategie pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Financiering en inkomsten van agentschappen pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Activiteitsgestuurde begroting pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Begrotingsprocedure: rol van de 3 instellingen pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Personeelsbeleidsplan pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Toepassing van het financieel reglement door de agentschappen pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Eisen en procedures voor verslagen pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Interne audit pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Externe audit pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Kwijting pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • Evaluatie van agentschappen pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • Transparatie/betrekkingen met belanghebbenden pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Rol van de Commissie pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Rol van het Europees Parlement pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Rol van de Raad pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Beleidsnota van de Commissie – Europese agentschappen – Verdere ontwikkelingen (2008)

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?