L-aġenziji deċentralizzati: Reviżjoni 2012

Peress li l-aġenziji deċentralizzati twaqqfu każ b'każ matul is-snin, biex iwieġbu għall-ħtiġijiet ta’ politika emerġenti individwali, joperaw f'kundizzjonijiet differenti sew. Fl-2012 l-UE rranġat dan billi adottat sett komprensiv ta' prinċipji ta' gwida - "strateġija komuni" – biex tagħmel l-aġenziji aktar koerenti, effettivi u responsabbli.

Dan il-qafas il-ġdid kien ir-riżultat ta' analiżi ta' grupp ta' ħidma tal-UE dwar il-governanza, il-funzjonament u s-sorveljanza tal-aġenziji, ibbażat fuq għadd ta’ rapporti u studji, inkluż evalwazzjoni esterna komprensiva.

Dokumenti ta' sfond

 • Rapport ta' progress dwar l-implimentazzjoni tal-Appro ċċ Komuni dwar l-a ġ enziji de ċ entralizzati tal-UE (24.04.2015)
  • Rapport tal-Kummissjoni dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-Approċċ Komuni fuq l-aġenziji deċentralizzati tal-UE (l-10 ta' Diċembru 2013) pdf - 102 KB [102 KB] English (en)
  • Linji gwida b'dispożizzjonijiet standard għall-ftehimiet dwar il-kwartieri ġenerali tal-aġenziji deċentralizzati tal-UE pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
  • Manwal dwar il-Komunikazzjoni għall-aġenziji deċentralizzati tal-UE pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
  • Linji gwida dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' kunflitti ta' interess fl-aġenziji deċentralizzati tal-UE pdf - 193 KB [193 KB] English (en)
  • Karta analitika dwar il-possibbiltà li jinħoloq fond ta' riżerva ta' delimitazzjoni għall-aġenziji li huma parzjalment awtofinanzjati pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Linji gwida - l-ibbaġitjar skont il-prestazzjoni u l-aġenziji deċentralizzati pdf - 188 KB [188 KB] English (en)
 • Pjan direzzjonali dwar is-segwitu tal-Istrateġija Komuni għall-aġenziji deċentralizzati tal-UE (19 ta’ Diċembru 2012) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • Dikjarazzjoni Konġunta u Approċċ Komuni (il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, 2012) pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Stqarrijiet għall-istampa – ir-ristrutturar tal-aġenziji tal-UE (2012) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Sinteżi u prospettivi pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Konklużjonijiet fil-livell tas-sistema pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Sejbiet fil-livell tal-aġenziji pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Metodu ta' evalwazzjoni pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • Definizzjoni u klassifikazzjoni ta' "Aġenzija" pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Ħolqien tal-aġenziji pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Is-sede tal-aġenziji u r-rwol tal-pajjiż ospitanti pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • L-għeluq tal-aġenziji pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Il-Bord ta' Ġestjoni – kompożizzjoni u nomina pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Il-Bord ta' Ġestjoni – rwol u ħidma pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Id-Direttur – ħatra u tkeċċija pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Id-Direttur – kompiti, dmirijiet u responsabbiltajiet pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Il-kumitati xjentifiċi pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Il-bordijiet tal-appell pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • Ir-relazzjonijiet ta' koordinazzjoni tal-entitajiet interni tal-aġenziji mal-awtoritajiet nazzjonali pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • L-awtonomija amministrattiva tal-aġenziji pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Programm ta' ħidma annwali pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Programmazzjoni multiannwali pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Il-politika tar-riżorsi umani pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • L-appoġġ amministrattiv komuni għall-aġenziji pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • L-iskambju ta' informazzjoni riżervata tal-UE pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Kwistjonijiet internazzjonali pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • L-istrateġija tal-komunikazzjoni pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Il-finanzjament u d-dħul tal-baġit tal-aġenziji pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • L-ibbaġitjar abbażi tal-attivitajiet pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Il-proċedura tal-baġit – Ir-rwol tat-3 istituzzjonijiet pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Il-pjan tal-politika dwar il-persunal pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • L-implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju mill-aġenziji pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Ir-rekwiżiti ta' rappurtar u l-proċessi pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Il-verifika interna pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Il-verifika esterna pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Ir-rilaxx pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • L-evalwazzjoni tal-aġenziji pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • It-trasparenza/ir-relazzjonijiet mal-partijiet interessati pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Ir-rwol tal-Kummissjoni pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Ir-rwol tal-Parlament Ewropew pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Ir-rwol tal-Kunsill pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Dokument ta' politika tal-Kummissjoni – L-aġenziji Ewropej: il-mixja 'l quddiem (2008)

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?