Decentralizēto aģentūru 2012. gada reforma

Tā kā decentralizētās aģentūras laika gaitā tika izveidotas katra atsevišķi, ņemot vērā katrai situācijai atbilstošo politisko nepieciešamību, tās ir darbojušās ar diezgan atšķirīgiem nosacījumiem. 2012. gadā ES šo situāciju mainīja, pieņemot visaptverošu vadošo principu kopumu jeb “kopēju pieeju”, lai aģentūras varētu strādāt saskaņotāk, efektīvāk un atbildīgāk.

Jaunais regulējums tapa, ES darba grupai izanalizējot aģentūru pārvaldību, darbību un uzraudzību, pamatojoties uz vairākiem ziņojumiem un pētījumiem, kuru vidū bija visaptverošs ārējais novērtējums.

Svarīgākie dokumenti

 • Progresa ziņojums par Vienotās pieejas par ES decentralizētajām aģentūrām īstenošanu (24.04.2015)
  • Komisijas progresa ziņojums par kopīgās pieejas attiecībā uz ES decentralizētajām aģentūrām īstenošanu (2013. gada 10. decembris) pdf - 102 KB [102 KB] English (en)
  • Pamatnostādnes par ES decentralizēto aģentūru mītnes nolīgumu standartnoteikumiem pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
  • ES decentralizētajām aģentūrām paredzēta komunikācijas rokasgrāmata pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
  • Pamatnostādnes par izvairīšanos no interešu konfliktiem ES decentralizētajās aģentūrās un par to novēršanu pdf - 193 KB [193 KB] English (en)
  • Analītisks dokuments par iespēju izveidot ierobežotu un īpaši nodalītu reserves fondu aģentūrām, kuras sevi daļēji finansē pašas pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Pamatnostādnes par decentralizēto aģentūru budžeta veidošanu, pamatojoties uz darbības rezultātiem pdf - 188 KB [188 KB] English (en)
 • Ceļvedis attiecībā uzpar kopīgu pieeju ES decentralizētajām ES aģentūrām (2012. gada 19. decembris) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • Kopīgais paziņojums un kopīgā pieeja (Parlaments, Padome un Komisija, 2012) pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Paziņojums presei par ES aģentūru reformu (2012) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Sintēze un perspektīvas pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Secinājumi sistēmas līmenī pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Secinājumi attiecībā uz aģentūrām pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Vērtēšanas metode pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • Aģentūras definīcija un aģentūru iedalījums pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Aģentūru izveide pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Aģentūru atrašanās vietas izvēle un uzņēmējas valsts loma pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Aģentūru slēgšana pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Valdes sastāvs un tās locekļu iecelšana pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Valdes loma un funkcijas pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Direktora iecelšana un atlaišana pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Direktora uzdevumi un pienākumi pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Zinātniskās komitejas pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Apelācijas padomes pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • Aģentūru iekšējās struktūras, kas koordinē sadarbību ar dalībvalstu iestādēm pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • Aģentūru administratīvā autonomija pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Gada darba programma pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Vairākgadu (darba) programmas pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Personāla politika pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Kopējais administratīvais atbalsts aģentūrām pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • Klasificētas ES informācijas apmaiņa pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Starptautiskie jautājumi pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Saziņas stratēģija pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Aģentūru finansēšana un budžeta ieņēmumi pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Budžeta līdzekļu sadale pa darbības jomām pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Budžeta procedūra un triju svarīgāko iestāžu loma pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Personāla politikas plāns pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Finanšu regulas īstenošana aģentūrās pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Ziņošanas prasības un process pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Iekšējā revīzija pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Ārējā revīzija pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Budžeta izpildes apstiprināšana pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • Aģentūru izvērtēšana pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • Pārredzamība un sadarbība ar ieinteresētajām personām pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Komisijas loma pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Eiropas Parlamenta loma pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Padomes loma pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Komisijas politikas dokuments “Eiropas aģentūras — turpmākā virzība (2008)”

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?