Decentralizuotos agentūros. 2012 m. peržiūra

Kadangi decentralizuotos agentūros daugelį metų steigtos pavieniui, kaskart siekiant patenkinti tam tikrus naujus politinius poreikius, jų veiklos sąlygos gana skirtingos. 2012 m. ES šią padėtį pataisė priimdama išsamų gairių rinkinį – vadinamąjį bendrą požiūrį. Siekta, kad agentūros veiktų darniau ir veiksmingiau ir taptų atskaitingesnės.

Ši nauja sistema parengta ES darbo grupei atlikus agentūrų valdymo, veiklos ir priežiūros analizę, grindžiamą keliomis ataskaitomis ir tyrimais, įskaitant išsamų išorės vertinimą.

Pagrindiniai dokumentai

 • Bendro poži ū rio d ė l ES decentralizuot ų agent ū r ų į gyvendinimo pažangos ataskaita (24.04.2015)
  • Komisijos bendro požiūrio dėl ES decentralizuotų agentūrų įgyvendinimo pažangos ataskaita (2013 m. gruodžio 10 d.). pdf - 102 KB [102 KB] English (en)
  • Gairės, kuriose pateikiamos standartinės nuostatos dėl ES decentralizuotų agentūrų susitarimų dėl buveinės. pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
  • Komunikacijos vadovas ES decentralizuotoms agentūroms. pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
  • Interesų konfliktų ES decentralizuotose agentūrose prevencijos ir valdymo gairės. pdf - 193 KB [193 KB] English (en)
  • Galimybės iš dalies savo lėšomis finansuojamoms agentūroms sudaryti riboto dydžio tikslinį rezervo fondą analitinis dokumentas. pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Gairės „Veiklos rezultatais grindžiamas biudžetas ir decentralizuotos agentūros“. pdf - 188 KB [188 KB] English (en)
 • Su bendru požiūriu į ES decentralizuotas agentūras susijusios tolesnės veiklos planas (2012 m. gruodžio 19 d.) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • 2012 m. Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos bendras pareiškimas ir bendras požiūris pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Pranešimas spaudai ES agentūrų pertvarkos tema (2012 m.) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Sintezė ir perspektyvos pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Sistemos lygmens išvados pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Agentūrų lygmens išvados pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Vertinimo metodas pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • Agentūros apibrėžtis ir agentūrų klasifikavimas pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Agentūrų steigimas pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Agentūrų buveinė ir šalies, kurioje agentūra įsteigta, vaidmuo pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Agentūrų veiklos nutraukimas pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Valdybos sandara ir jos narių paskyrimas pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Valdybos vaidmuo ir veikimas pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Direktoriaus skyrimas ir atleidimas pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Direktoriaus užduotys, pareigos ir atsakomybės sritys pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Moksliniai komitetai pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Apeliacinės tarybos pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • Agentūrų vidaus įstaigos, koordinuojančios santykius su nacionalinėmis valdžios institucijomis pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • Agentūrų administracinis savarankiškumas pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Metinė darbo programa pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Daugiamečių programų rengimas pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Žmogiškųjų išteklių politika pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Bendra administracinė parama agentūroms pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • Keitimasis įslaptinta ES informacija pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Tarptautiniai klausimai pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Komunikacijos strategija pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Agentūrų finansavimas ir biudžeto įplaukos pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Veikla grindžiamas biudžeto sudarymas pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Biudžeto rengimo procedūra. Trijų institucijų vaidmuo pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Darbuotojų politikos planas pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Finansinio reglamento įgyvendinimas agentūrose pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Atskaitomybės reikalavimai ir procesas pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Vidaus auditas pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Išorės auditas pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Biudžeto įvykdymo patvirtinimas pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • Agentūrų vertinimas pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • Skaidrumas ir santykiai su suinteresuotosiomis šalimis pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Komisijos vaidmuo pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Europos Parlamento vaidmuo pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Tarybos vaidmuo pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Komisijos politikos dokumentas „Europos agentūros. Tolesnės veiklos kryptys.“ (2008 m.)

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?