Gníomhaireachtaí díláraithe: Ollchóiriú 2012

Toisc gur bunaíodh na gníomhaireachtaí díláraithe ar bhonn cás ar chás thar na blianta, mar fhreagairt ar riachtanais beartais aonair a bhí ag teacht chun cinn, bhí siad ag feidhmiú i gcónaí faoi dhálaí éagsúla. In 2012, réitigh an AE sin trí shraith chuimsitheach treoirphrionsabal - "cur chuige coiteann" - a ghlacadh chun go mbeadh na gníomhaireachtaí níos comhtháite, níos éifeachtaí agus níos cuntasaí.

Is éard atá sa chreat nua sin ná toradh na hanailíse a rinne grúpa oibre an AE ar rialachas, feidhmiú agus maoirseacht, bunaithe ar roinnt tionscadal agus staidéar, meastóireacht chuimsitheach sheachtrach ina measc.

Cáipéisí cúlra

 • Progress report on the implementation of the Common Approach on EU decentralised agencies (24.04.2015) български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
  • Tuarascáil an Choimisiúin maidir leis an dul chun cinn atá déanta le cur chun feidhme Chur Chuige Coiteann an AE i ndáil le gníomhaireachtaí díláraithe (10 Nollaig 2013) pdf - 102 KB [102 KB] English (en)
  • Treoirlínte ina bhfuil forálacha caighdeánacha maidir le comhaontuithe ceannceathrún ghníomhaireachtaí díláraithe an AE pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
  • Lámhleabhar cumarsáide an AE do ghníomhaireachtaí díláraithe pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
  • Treoirlínte maidir le coinbhleachtaí leasa i ngníomhaireachtaí díláraithe an AE a chosc agus a láimhseáil pdf - 193 KB [193 KB] English (en)
  • Páipéar anailíse ar an bhféidearthacht cúlchiste imfhálaithe teoranta a chruthú do ghíomhaireachtaí páirt-fhéinmhaoinithe pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Treoirlínte – buiséid torthaí-bhunaithe agus gníomhaireachtaí díláraithe pdf - 188 KB [188 KB] English (en)
 • Treochlár faoi na bearta a lean as an gCur Chuige Coiteann i leith gníomhaireachtaí díláraithe an AE (19 Nollaig 2012) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • Ráiteas Comhpháirteach agus Cur Chuige Coiteann (an Pharlaimint, an Chomhairle & an Coimisiún, 2012) pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Preasráiteas – ollchóiriú ar ghníomhaireachtaí an AE (2012) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Achoimre agus ionchais pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Conclúidí ar leibhéal an chórais pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Torthaí ar leibhéal na Gníomhaireachta pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Modh meastóireachta pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • Sainmhíniú agus aicmiú ar "Gníomhaireacht" pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Bunú na ngníomhaireachtaí pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Ceannoifig na ngníomhaireachtaí & ról na tíre aíochta pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Dúnadh na ngníomhaireachtaí pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Bord Bainistíochta – comhdhéanamh & ainmniú pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Bord Bainistíochta – ról & feidhmiú pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Stiúrthóir – ceapachán & dífhostú pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Stiúrthóir – cúraimí, dualgais & freagrachtaí pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Coistí eolaíochta pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Bord achomhairc pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • An caidreamh idir comhlachtaí inmheánacha na ngníomhaireachtaí agus na húdaráis náisiúnta pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • Uathriail riaracháin na ngníomhaireachtaí pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Clár oibre bliantúil pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Cláreagrú ilbhliantúil pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Beartas acmhainní daonna pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Tacaíocht riaracháin choiteann do na gníomhaireachtaí pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • Faisnéis rúnaicmithe AE a mhalartú pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Saincheisteanna idirnáisiúnta pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Straitéis cumarsáide pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Maoiniú & ioncam buiséid na ngníomhaireachtaí pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Bunú an bhuiséid de réir gníomhaíochtaí pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Nós imeachta buiséadach – Ról na dtrí Institiúid pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Plean beartais foirne pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Cur chun feidhme an Rialacháin Airgeadais sna gníomhaireachtaí pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Ceanglais & próisis tuairiscithe pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Iniúchóireacht inmheánach pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Iniúchóireacht sheachtrach pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Urscaoileadh pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • Meastóireacht ar na gníomhaireachtaí pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • Trédhearcacht/Caidreamh le geallsealbhóirí pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Ról an Choimisiúin pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Ról Pharlaimint na hEorpa pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Ról na Comhairle pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Teachtaireacht ón gCoimisiún – Gníomhaireachtaí Eorpacha: an bealach chun cinn (2008) български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?