You are here:

Hajautetut virastot: Vuoden 2012 uudistus

Jäsenmaihin hajautettujen EU:n virastojen toimintaedellytykset ovat poikenneet toisistaan, koska virastot on perustettu vuosien mittaan yksi kerrallaan toimintapolitiikan kulloisiinkin tarpeisiin. Asian korjaamiseksi EU hyväksyi vuonna 2012 suuntaviivat, joilla on määrä parantaa EU:n virastojen yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja vastuuvelvollisuutta.

Toimintaperiaatteet perustuvat EU:n työryhmän perusteelliseen analyysiin, joka laadittiin virastojen hallintoa, toimintaa ja valvontaa koskevien selvitysten ja laajan ulkoisen arvioinnin perusteella.

Tausta-asiakirjat