You are here:

Detsentraliseeritud asutused: 2012. aasta ümberkorraldused

Kuna detsentraliseeritud asutused on aastate jooksul loodud eraldi, lähtudes üksikute poliitikavaldkondade konkreetsetest vajadustest, on nad tegutsenud väga erinevates tingimustes. 2012. aastal parandas EL olukorda, võttes vastu tervikliku juhtpõhimõtete kogumi, nn ühise lähenemisviisi, et suurendada asutuste sidusust, tõhusust ja vastutust.

See raamistik valmis asutuste juhtimise, toimimise ja järelevalveELi töörühma teostatud analüüsi tulemusena. Analüüs põhines mitmel aruandel ja uurimusel, sh põhjalikul välishindamisel.

Taustdokumendid