Decentralizované agentury - Reorganizace v roce 2012

Agentury byly během let zřizovány na individuálním základě, aby bylo možné rychle reagovat na konkrétní politické potřeby. A proto funguje každá z nich o něco jinak. EU v roce 2012 tuto situaci napravila tím, že stanovila hlavní pokyny a zásady (tzv. společný postup), díky nimž mají být agentury koherentnější, efektivnější a právně odpovědnější.

Tento nový rámec je výsledkem analýzy pracovní skupiny EU, která se zabývala řízením, fungováním a dohledem nad agenturami. Analýza se opírala o řadu zpráv a studií, včetně komplexního externího hodnocení.

Referenční dokumenty

 • Zpráva o pokroku p ř i provád ě ní spole č ného p ř ístupu k decentralizovaným agenturám EU (24.04.2015)
  • Zpráva o pokroku v provádění společného přístupu k decentralizovaným agenturám EU (ze dne 10. prosince 2013) pdf - 102 KB [102 KB] English (en)
  • Pokyny obsahující standardní ustanovení pro dohody o umístění sídla decentralizovaných agentur EU pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
  • Komunikační příručka pro decentralizované agentury EU pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
  • Pokyny určené k prevenci a řešení střetů zájmu v decentralizovaných agenturách EU pdf - 193 KB [193 KB] English (en)
  • Analýza možného vytvoření omezeného účelově vázaného rezervního fondu pro částečně samofinancované agentury pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Pokyny – decentralizované agentury a stanovení rozpočtu zohledňujícího výsledky pdf - 188 KB [188 KB] English (en)
 • Rozvrh následných opatření k společnému přístupu ohledně decentralizovaných agentur EU (19. prosince 2012) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • Společné prohlášení a společný přístup (Evropský parlament, Rada a Komise, 2012) pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Tisková zpráva – reorganizace agentur EU (2012) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Shrnutí a vyhlídky pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Závěry na systémové úrovni pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Zjištění z agentur pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Metoda hodnocení pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • Definice a klasifikace agentur pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Tvorba agentur pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Sídla agentur a úloha hostitelské země pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Ukončení činnosti agentur pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Správní rada – složení a jmenování pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Správní rada – role a fungování pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Ředitel – jmenování a uvolnění z funkce pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Ředitel – úkoly, povinnosti a odpovědnost pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Vědecké výbory pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Odvolací senáty pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • Interní útvary agentur, které koordinují vztahy s vnitrostátními orgány pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • Administrativní autonomie agentur pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Roční pracovní program pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Víceleté plánování pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Personální politika pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Společná administrativní podpora agentur pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • Výměna utajovaných informací EU pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Mezinárodní otázky pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Komunikační strategie pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Financování agentur a příjmy do jejich rozpočtu pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Sestavování rozpočtu podle činností pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Rozpočtový proces – Úloha tří institucí pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Plán zaměstnanecké politiky pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Provádění finančního nařízení agenturami pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Požadavky na podávání zpráv a příslušné postupy pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Interní audit pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Externí audit pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Ukončení činnosti pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • Hodnocení agentur pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • Transparentnost a vztahy se zainteresovanými subjekty pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Úloha Evropské komise pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Úloha Evropského parlamentu pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Úloha Evropské rady pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Sdělení Evropské komise – Evropské agentury: cesta vpřed (2008)

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?