Децентрализирани агенции — реформа от 2012 г.

Тъй като през годините децентрализираните агенции са създавани във връзка с конкретни политики, те работеха при доста различни условия. Поради това през 2012 г. ЕС прие подробен набор от ръководни принципи — „общ подход“, за да се подобри последователността, ефективността и отчетността на дейността на агенциите.

Тази нова рамка е резултат от анализ, извършен от работна група на ЕС за управлението, функционирането и контрола на агенциите. Той се основава на редица доклади и проучвания, включително цялостна външна оценка.

Основни документи

 • Напредък, постигнат при прилагането на общия подход към децентрализираните агенции на ЕС (24.04.2015)
  • Доклад относно изпълнението на общия подход за децентрализираните агенции на ЕС (10 декември 2013 г.) pdf - 102 KB [102 KB] English (en)
  • Насоки със стандартни разпоредби за споразумения за седалищата на децентрализираните агенции на ЕС pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
  • Ръководство на Комисията за децентрализираните агенции на ЕС pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
  • Насоки за управлението на конфликти на интереси в децентрализираните агенции на ЕС pdf - 193 KB [193 KB] English (en)
  • Анализ относно създаването на ограничен резервен фонд за частично самофинансиращи се агенции pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Насоки - бюджетиране въз основа на резултатите и децентрализирани агенции pdf - 188 KB [188 KB] English (en)
 • Пътна карта за последващите действия по общия подход за децентрализираните агенции (19.12.2012 г.) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • Съвместно изявление и общ подход (Парламент, Съвет и Комисия, 2012 г.) pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Съобщение за медиите – реформа на агенциите на ЕС (2012 г.) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Обобщение и перспективи pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Заключения на системно равнище pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Заключения на равнище агенции pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Метод на оценяване pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • Определение и класификация за „агенция“ pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Създаване на агенции pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Седалища на агенциите и роля на приемащите страни pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Закриване на агенции pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Управителен съвет – състав и назначаване pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Управителен съвет – роля и функциониране pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Директор – назначаване и освобождаване pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Директор – задачи, задължения и отговорности pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Научни комитети pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Апелативни съвети pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • Органи на агенциите, координиращи отношенията с националните власти pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • Административна автономия на агенциите pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Годишна работна програма pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Съставяне на многогодишни програми pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Политика в областта на човешките ресурси pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Обща административна подкрепа за агенциите pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • Обмен на класифицирана информация на ЕС pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Международни въпроси pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Комуникационна стратегия pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Финансиране и бюджетни приходи на агенциите pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Бюджетиране по дейности pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Бюджетна процедура – Роля на трите институции pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • План за кадрова политика pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Изпълнение на Финансовия регламент от агенциите pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Изисквания и процеси на отчитане pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Вътрешен одит pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Външен одит pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Освобождаване от отговорност pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • Оценка на агенциите pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • Прозрачност/Отношения със заинтересовани страни pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Роля на Комисията pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Роля на Европейския парламент pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Роля на Съвета pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Съобщение на Комисията – Европейските агенции: пътят напред (2008 г.)

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?