• Informacije o EU
    • Osnovne informacije
    • Institucije, organi in agencije
    • Delo v institucijah EU

Agencije in drugi organi EU v vaši državi

Agencije in drugi organi EU v vaši državi

Flag of Austria Avstrija

Na vrh

Flag of Belgium Belgija

Na vrh

Flag of Češka Češka

Na vrh

Flag of Denmark Danska

Na vrh

Flag of Estonia Estonija

  • Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice English

Na vrh

Flag of Finland Finska

Na vrh

Flag of France Francija

Na vrh

Flag of Greece Grčija

Na vrh

Flag of Ireland Irska

Na vrh

Flag of Italy Italija

Na vrh

Flag of Latvia Latvija

Na vrh

Flag of Lithuania Litva

Na vrh

Flag of Luxembourg Luksemburg

Na vrh

Flag of Hungary Madžarska

Na vrh

Flag of Malta Malta

  • Evropski azilni podporni urad (EASO) English

Na vrh

Flag of Germany Nemčija

Na vrh

Flag of The Netherlands Nizozemska

Na vrh

Flag of Poland Poljska

Na vrh

Flag of Portugal Portugalska

Na vrh

Flag of Slovenia Slovenija

Na vrh

Flag of Spain Španija

Na vrh

Flag of Sweden Švedska

Na vrh

Flag of United Kingdom Združeno kraljestvo

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?