You are here:

EU-byråer

EU-byråerna är rättsligt oberoende enheter som är skilda från EU:s institutioner. De inrättas för att utföra bestämda uppgifter enligt EU:s lagstiftning.

Det finns över 40 byråer som delas in i fem grupper:

Decentraliserade byråer

De decentraliserade byråerna utför tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter som hjälper EU-institutionerna att utforma och genomföra sin politik. De stöder också samarbetet mellan EU och medlemsländerna genom att samla sakkunskap från EU-institutionerna och nationella myndigheter. Byråerna inrättas för obestämd tid och är belägna i hela EU.

Byråer inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

Byråerna har inrättats för att utföra särskilda tekniska, vetenskapliga och administrativa uppgifter inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Euratoms byråer

Byråerna ska hjälpa EU att uppnå målen i Euratomfördraget, dvs. samordna nationella forskningsprogram för fredlig användning av kärnenergi sprida kunskap, skapa infrastruktur och finansiera kärnenergi trygga en tillräcklig och säker kärnkraftsförsörjning.

Europeiska institutet för innovation och teknik

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) ligger i Ungern och är ett oberoende EU-organ som främjar ny teknik genom att föra samman de bästa från forskarvärlden, näringslivet och utbildningsväsendet.