You are here:

Agencije in drugi organi EU

Agencije Evropske unije so neodvisni pravni subjekti, ki so ločeni od drugih institucij EU. Ustanovljene so bile za izvajanje določenih dejavnosti v skladu s zakonodajo EU.

Več kot 40 agencij je razdeljenih v pet skupin:

Decentralizirane agencije

Decentralizirane agencije opravljajo tehnične, znanstvene in upravne naloge ter pomagajo institucijam EU pri pripravi in izvajanju evropskih politik. Podpirajo tudi sodelovanje med EU in državami članicami, saj združujejo tehnična in strokovna znanja institucij EU in nacionalnih organov. Ustanovljene so za nedoločen čas in jih najdemo povsod po EU. 

Agencije za skupno zunanjo in varnostno politiko

Izpolnjujejo posebne tehnične, znanstvene in upravljavske naloge v okviru skupne zunanje in varnostne politike Evropske Unije.

Agencije in organi EURATOM

Agencije EURATOM so bile ustanovljene za uresničevanje ciljev Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (EURATOM): usklajevanje nacionalnih raziskovalnih programov za miroljubno uporabo jedrske energije, zagotavljanje znanja, infrastrukture in sredstev za jedrsko energijo, zanesljiva in varna dobava jedrske energije.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo s sedežem na Madžarskem je neodvisen organ EU, ki spodbuja prizadevanja EU pri razvoju novih tehnologij in združuje najboljše znanstvene, poslovne in izobraževalne vire.