Agencije in drugi organi EU

Agencije Evropske unije so neodvisni pravni subjekti, ki so ločeni od drugih institucij EU. Ustanovljene so bile za izvajanje določenih dejavnosti v skladu s zakonodajo EU.

V EU je več kot 40 agencij, ki so razdeljene v štiri skupine:

  • decentralizirane agencije
  • izvajalske agencije
  • agencije EURATOM
  • Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Iskanje po agencijah

Ključne besede:
Področje:
Vrsta:
Država:
Zapri

Vaše iskanje:

Decentralizirane agencije
Izvajalske agencije
Agencije in organi EURATOM
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?