You are here:

Agenții și alte organisme ale UE

Agențiile UE sunt organisme distincte de instituțiile UE - entități juridice separate, create pentru a îndeplini anumite sarcini specifice, în temeiul legislației europene.

Există peste 40 de agenții, împărțite în 5 grupe:

Agenţii descentralizate

Agențiile descentralizate au sarcini tehnice, științifice sau administrative, ajutând instituțiile UE să elaboreze politici și să le pună în aplicare. De asemenea, ele sprijină cooperarea dintre UE și guvernele naționale prin punerea în comun a expertizei tehnice și de specialitate de la nivelul instituțiilor UE și al autorităților naționale. Agențiile descentralizate au fost create pe o perioadă de timp nedeterminată și își au sediul în diverse țări din UE.

Agenţii pentru politica de securitate şi de apărare comună

Aceste agenţii au fost înfiinţate în scopul îndeplinirii unor sarcini foarte specifice de natură tehnică, ştiinţifică şi administrativă în cadrul politicii comune a Uniunii Europene în materie de securitate şi apărare.

Agenţii şi organisme EURATOM

Au fost create cu scopul de a susține realizarea obiectivelor Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM)), și anume: coordonarea programelor naționale de cercetare în domeniul nuclear, în scopuri pașnice furnizarea cunoștințelor, infrastructurii și a finanțării necesare pentru energia nucleară asigurarea rezervelor de energie nucleară, în cantitate suficientă și în condiții de maximă siguranță.

Institutul European de Inovare şi Tehnologie

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) – cu sediul în Ungaria – este un organism european independent care își propune să promoveze capacitatea Europei de a dezvolta noi tehnologii, punând în comun cele mai bune resurse științifice, economice și educaționale.