You are here:

Agentschappen en andere EU-organen

EU-agentschappen zijn aparte EU-organen met eigen rechtspersoonlijkheid. Zij voeren specifieke taken uit.

Er zijn ruim 40 agentschappen die in 5 groepen worden ingedeeld:

Gedecentraliseerde agentschappen

Gedecentraliseerde agentschappen voeren technische, wetenschappelijke en beheerstaken uit die de EU-instellingen helpen om beleid te maken en uit te voeren. De agentschappen ondersteunen ook de samenwerking tussen de EU en de nationale overheden door het bundelen van technische en specialistische expertise van zowel de EU-instellingen als de nationale instanties. Gedecentraliseerde agentschappen worden opgezet voor onbepaalde tijd en zijn op allerlei plaatsen in de EU gevestigd.

Agentschappen voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Deze agentschappen zijn opgericht om zeer specifieke technische, wetenschappelijke of beheerstaken te verrichten in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.

Agentschappen en organen van Euratom

Deze ondersteunen de doelstellingen van het Euratom-Verdrag. Dat zijn: het coördineren van nationale nucleaire onderzoeksprogramma's met vreedzame doeleinden het verstrekken van kennis over en infrastructuur en financiering voor kernenergie het zorgen voor voldoende en veilige kernenergie

Europees Instituut voor innovatie en technologie.

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) in Hongarije is een onafhankelijk EU-orgaan dat de ontwikkeling van nieuwe technologieën in Europa stimuleert door het beste uit de wereld van de wetenschap, handel en onderwijs samen te brengen.